Täna
04. aug
17...22
11...16
Homme
05. aug
18...23
10...16

Eesti

Kohus lõpetas osaliselt Lemberi ja teiste süüasja

Foto: Martin Dremljuga/Delfi
16:25 30. juuli 2020
Autor: uudised.ee
Allikas: BNS

Tartu maakohus lõpetas aegumise tõttu soodustuskelmustega seotud kriminaalasja osaliselt Tartu kunagise abilinnapea Kajar Lemberiga seotud süüasjas.

Lõuna ringkonnaprokuratuur on esitanud endisele Tartu abilinnapeale Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel seitsmele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit süüdistatakse lisaks suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises ning üht inimest altkäemaksu andmises.

Kriminaalasja eelistungil mullu 12. augustil ning viimati toimunud kohtuistungil 15. juunil Tartu maakohtus esitasid kaitsjad taotlused, mis puudutavad kriminaalasja lõpetamist süüdistuse osades episoodides.

Kohus jättis mulu 4. septembril tehtud kohtumäärusega eelistungil 12 süüdistatava kaitsjate poolt esitatud taotlused kriminaalmenetluse osaliseks lõpetamiseks aegumise tõttu lahendamiseks edasise menetluse käigus, et kohtukoosseis saaks tutvuda asja materjalidega.

15. juunil toimunud istungil taotlesid neli kaitsjat, et aegumisest tuleneva lõpetamise küsimus lahendataks enne avakõnede pidamist ja asja sisulise arutamise alustamist. Prokurör esitas kohtule taotluse kriminaalasja osaliseks lõpetamiseks 26. juunil.

Kohus tegi 28. juulil määruse, millega rahuldas prokuröri taotluse ning täiendavalt Jaago Roosmanni, Kajar Lemberi, Aarne Lemberi, Kalle Küti, OÜ Kasenormi, OÜ Peetrimõisa Villa ja OÜ Voonakeste vaikimine kaitsjate taotlused täielikult, Gert Kiilaspä kaitsja taotlused rahuldas kohus osaliselt.

Tehtud määrusega otsustas kohus aegumise tõttu lõpetada osaliselt kriminaalmenetluse soodustuskelmust puudutavas osas Roosmanni süüdistuses kuriteoepisoodides, mis seonduvad nelja, Kajar Lemberi süüdistustes kuriteoepisoodides, mis seonduvad kaheksa, Aarne Lemberi süüdistustes kuriteoepisoodides, mis seonduvad kolme ning Küti ja Kiilaspä süüdistustes kuriteoepisoodides, mis seonduvad kahe taotlustoimikuga.

Kohus lõpetas kriminaalmenetluse OÜ Kasenormi süüdistustes kuriteoepisoodides, mis seonduvad viie, OÜ Peetrimõisa Villa süüdistustes järgi kuriteoepisoodides, mis seonduvad kahe taotlustoimikuga ning OÜ Voonakeste vaikimine ja OÜ Lemmik mees süüdistuses kuriteoepisoodis, mis seondub ühe taotlustoimikuga.

Ülejäänud süüdistuses kirjeldatud kuriteoepisoodides ja isikute suhtes jätkub kriminaalmenetlus. Kuivõrd kohus lõpetas osaliselt kriminaalmenetluse, määras kohus, et prokuratuuril tuleb kohtule esitada uus süüdistusakt esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme päeva jooksul kohtumääruse jõustumisest alates.

"Vaidlusküsimuseks on olnud, kas kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks kinnisasjadele seatud kohtulikud hüpoteegid on kuriteoepisoodides katkestanud kuritegude aegumise või mitte ning kas juriidilise isiku kuritegude aegumise katkemine vara arestimise tõttu katkestab kuriteo aegumise ka juriidilise isiku huvides tegutsenud füüsilise isiku suhtes," selgitas asja menetlev kohtunik Raina Pärn.

Käesolevaks ajaks on täienenud kohtupraktika, sest riigikohus leidis 18. juunil tehtud lahendis, et kahtlustatava või süüdistatava kinnisasjale kohtuliku hüpoteegi seadmine ei katkesta kuriteo aegumist.

"Seega ei ole katkenud ka käesolevas kriminaalasjas kuritegude aegumistähtaeg," ütles kohtunik Pärn. "Füüsiliste isikute suhtes ei ole aga põhjendatud lugeda aegumine katkenuks KarS § 81 lg 5 p 1 mõttes ainuüksi põhjusel, et juriidilise isiku vastutuse eelduseks on füüsilise isiku koosseisupärane, õigusvastane ja süüline tegu ning juriidilise isiku vara on menetluse käigus arestitud," lisas kohtunik.

Määrusega jättis kohus läbi vaatamata Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti nõude OÜ Kasenormi, Kajar Lemberi ja Jaago Roosmanni vastu summas 25 564,66 eurot. Kohus tõi välja, et avalik-õigusliku nõudeavalduse läbi vaatamata jätmine ei välista sama nõude esitamist halduskohtumenetluse korras või nõude aluseks olnud kohustuse kohta haldusakti andmist haldusmenetluses.

Menetluskulude hüvitamine otsustatakse eraldi tehtava kohtumäärusega. Määruse peale on menetlusosalistel osaliselt võimalik esitada määruskaebus 15 päeva jooksul.

Järgmine kohtuistung kriminaalasjas toimub 31. augustil Tartu kohtumajas.


Kommentaarid

Kommentaare 0
Ole esimene ja lisa oma kommentaar!