Rohetiiger hakkab vedama rohehüpet Eesti ühiskonnas

uudised.ee

Neljakümmet Eesti ettevõtet ja organisatsiooni koondav Rohetiiger soovib saada kestlikkuse teemade esindusorganisatsiooniks, panna alus tasakaalus majandusele ning viia Eesti ühiskonnas läbi rohehüpe. Nii nagu kunagi Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu, on ka Rohetiigri ambitsioon kasvada roheteemade suunanäitajaks Eesti ühiskonnas.

Maailma majandus kasutab sisendina ligi 95 miljardit tonni loodusvarasid aastas, millest 2/3 on taastumatud ja 1/3 on taastuv biomass. Ainult 9-10% kogu sellest ressursist leiab praegu taaskasutust. Kaks kolmandikku materjalist, mis majandusest läbi käib, heidetakse reostusena keskkonda või visatakse muudmoodi jäätmetena ära.

Rohetiigri asutaja ja 2018. aastal toimunud esimese Maailmakoristuse juhi Eva Truuverki sõnul on eestlaste eestvedamisel toimunud ülemaailmsed koristusaktsioonid näidanud, et ei piisa ainult tagajärgedega tegelemisest, vaja on ennetavaid tegevusi.

„Inspireerituna Tiigrihüppest tekkis idee luua Rohetiiger, mis suudaks keskkonna valdkonnas ellu kutsuda sama kaaluka muutuse, nagu Tiigrihüpe kunagi tehnoloogiasektoris,“ rääkis Truuverk.

Rohetiigri eestvedaja ning ettevõtja Mihkel Tammo sõnul jääb aga ühiskonnas hädavajaliku muutuse tegemiseks üksikutest teerajajatest väheks. „Isegi kui kasvav arv ettevõtteid ja organisatsioone võtavad jätkusuutlikkuse teemat juba väga tõsiselt, siis napib koordineerivat jõudu, kogemusi ja keskkonnaalaseid teadmisi. Rohetiiger on tänaseks ära tabanud oma rolli ja ühiskondliku ootuse, kuidas soovitavat muutust ellu viia. Rohetiiger koondab tegijad kokku ja pakub koostööplatvormi, sünergiat ja katsetamise võimalusi,“ rääkis Tammo.

Ettevõtete esindamiseks ja ettepanekute tegemiseks poliitikakujundajatele on Rohetiiger loonud Eesti ettevõtjatest koosneva Rohetiigri Mõttekoja ning majandustoimkonna, mille eesmärk on leida Eesti jaoks loodussõbralik, tulevikutehnoloogiatel põhinev ja realistlikult teostatav majandusvisioon. Mõttekoda keskendub esmajärjekorras taastavale ja tasakaalus majandusele.

Muutuste praktiliseks elluviimiseks on loodud Rohetiigri pilootprogramm organisatsioonidele, kellel on suur tahe ja motivatsioon rohehüpe läbi viia. Pilootprogrammiga on praeguseks liitunud 15 ettevõtet ja asutust. Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks läbivad pilootorganisatsioonid kümnekuulise Rohetiigri Akadeemia, kus nad omandavad olulisi teadmisi kestlikust toimimisest, ringmajanduse põhimõtetest ning oskusi muutuste juhtimiseks.

Rohetiigriga liitunud organisatsioonid ja ettevõtted: AS Tere, AS Tallinna Sadam, Coop Eesti Keskühistu, Eesti Rahvusringhääling, Agron Halduse OÜ, AS Hoolekandeteenused, AS LHV Pank, Bolt Technology OÜ, Lääne-Harju vald, Hundipea OÜ, Ülemiste City, Politsei- ja Piirivalveamet, Rocca al Mare kool, Elisa Eesti AS ja Zavod BBDO OÜ.

Kommentaarid puuduvad