RMK: rekordiline metsaistutamise hooaeg saab väärika finiši

uudised.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas sügisese metsaistutusega, mil kasvama pannakse üks miljon kuusetaime - sellega saab punkti tänavune rekordiline istutushooaeg riigimetsas, vahendab BNS.

RMK uuendab riigimetsas kõik lageraiealad, et panna alus uuele metsapõlvele. Lõviosa metsataimi istutatakse kevadel ja alates 2012. aastast väiksemal määral ka sügisel. Kahe septembrikuu nädala vältel pannakse mulda üks miljon avajuurset kuusetaime. Sügisistutusega koos saab mulda rekordarv – 22,7 miljonit taime. Neist 10,5 miljonit on männitaimed, 9,6 miljonit kuusetaimed, 2,45 miljonit kase- ja 0,14 miljonit sanglepataimed.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul on eelneva üheksa aasta sügisistutuse tulemused olnud head. „Sügisistutust soosib piisav niiskus ja jahedam ilm. Lisaks aitab sügisistutus hajutada koormust kevadisel kiirel istutusperioodil, mil pannakse paari kuuga mulda üle 20 miljoni taime. Sügisistutuse korral on veelgi olulisem metsakasvatuslike tööde hea planeerimine, sest istutada saab aladele, kus on mineraalmuld, mis vähendab külmakergituse ohtu.“

Väät lisas, et peale ilmastikutingimuste on sügis sobiv aeg metsauuenduseks neil aladel, kus kevadel pesitsemisperioodist tulenevate ajaliste piirangute või kaitsealuste liikide elupaikade tõttu töid teha ei saa. Samuti uuendatakse 20 000 taimega kõrgendatud avaliku huviga alade lanke kohe sel sügisel vastavalt kokkuleppele kohalike kogukondadega.

RMK on viimastel aastale suurendanud ka nende alade metsastamist, kus pole kunagi enne metsa olnud – väheväärtuslikud rohumaad, karjäärid, põõsastikud. Tänavu metsastatakse sellised alasid koguni 500 hektaril. Sellest 36 hektarit on uuendatud kohtades, kus looduslike tingimuste tõttu oleks käsitsi istutamine olnud raskendatud. Selleks said need tööd teostatud masinistutusena, kus ühe võttega tehakse nii maapinna ettevalmistus kui ka istutamine.

„Kevadised istutustööd sujusid hästi hoolimata eriolukorrast tingitud piirangutele kogu protsessiahelas. Rakendasime erinõudeid nii taimeladudes kui metsas,“ ütles Väät ja lisas, et kevadist ettenägematut olukorda arvestades on veel eriti hea meel õnnestunud tööde ja rekordilise istutushooaja üle.

Sügisene kuuskede istutamine kestab kaks nädalat. Lisaks juba olemasolevatele lepingupartneritele tegelevad metsakasvatustöödega 132 RMK raietöölist. Avalikkusele suunatud istutuspäevasid tänavu ei toimu.

Kommentaarid puuduvad