Valitsus võtab kümnelt inimeselt pettusega saadud kodakondsuse

uudised.ee

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil võtta Eesti kodakondsus kümnelt inimeselt, kes on esitanud kodakondsuse taotlemisel valeandmeid, vahendab BNS.

Siseministeeriumi teatel on tegemist naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud inimestega. 

"See on otsapidi vana lugu," ütles siseminister Mart Helme neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil. Helme sõnul anti pettuse teel kodakondsuse saanud inimestele võimalus teha uuesti keeleeksam, kuid paljud seda teinud. Helme sõnul hakatakse nüüd valedel alustel antud kodakondsusi ära võtma. "See on pikaajaline protsess," nentis ta.

Helme kinnitas, et inimesed, kellelt kodakondsus sel põhjusel ära võetakse, et lange repressioonide alla ning nad saavad jätkata Eestis viibimist, kuid seda elamisloa alusel.  "Kodakondsust kui privileegi pettuse korras jagada ei saa," ütles Helme.

2015. aastal tuvastas politsei põhjaliku uurimise tulemusena, et aastatel 2013-2015 on kuritegeliku rühmituse poolt toime pandud ulatuslik pettus, mille käigus oli inimestel ebaseaduslikul teel võimalik saada Eesti kodakondsust ilma, et kodakondsuse saaja vastaks seaduses toodud tingimustele.  Pettuses osalenud inimesed ei sooritanud ise nõutavaid eesti keele ja seaduste tundmise eksameid ning esitasid riigiasutustele valeandmeid eksamite sooritamise kohta.

„Igapäevaselt teevad erinevad ametiasutused koostööd selle nimel, et avastada võimalikke petuskeeme. Isikud, kes on riiki petnud ning saanud ebaausal teel Eesti riigi kodakondsuse ja sellega kaasnevad õigused, tuvastatakse varem või hiljem ning neil tuleb oma tegude eest vastutada. Eesti kodakondsuse omamine on auasi ja oma riiki petnud inimesel seda olema ei peaks,“ ütles siseminister Mart Helme.

Valitsus otsustas võtta Eesti kodakondsus ära 10 naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud inimeselt, ülejäänute pettuses osalenute suhtes jätkub tõendite kogumine ja menetlus.

„Mitte üheltki isikult ei võetud kodakondsust ära kergekäeliselt. Esmalt anti kõigile võimalus mõistliku aja jooksul nõutavad eksamid ausal teel sooritada ja vajadusel seda tähtaega ka pikendati. Kui inimene ettenähtud perioodi jooksul eksameid ei sooritanud ning vastavaid tunnistusi ei esitanud, tegi siseministeerium vabariigi valitsusele ettepaneku võtta selliselt inimeselt Eesti kodakondsus ära,“ ütles Helme.

Kodakondsusest ilma jäänud inimesed saavad taotleda endale tähtajalist elamisluba Eestis viibimiseks ja elamiseks.  

Eesti kodakondsuse äravõtmise õiguslik alus tuleneb kodakondsuse seaduse paragrahvist, mis sätestab, et Eesti kodakondsus võetakse ära valitsuse korraldusega inimeselt, kes on Eesti kodakondsuse saamisel või taastamisel varjanud valeandmete esitamisega asjaolusid, mis oleksid välistanud talle Eesti kodakondsuse andmise või selle taastamise. Siiani on Eesti kodakondsus valitsuse otsusega ära võetud vaid ühel korral ja seda 2016. aastal.

Kommentaarid puuduvad