Kohus peatas kogukonna vastuseisu tõttu Ikla-Häädemeeste piirkonnas rannikumetsa raie

Allan Muuk

Tallinna Halduskohus peatas kohalike palvel Pärnumaal Ikla-Häädemeeste piirkonnas Riigimetsa Majandamise Keskus poolt välja antud raieload. Romantilise rannatee kaitseks välja astunud inimesed leiavad, et metsaraie seal on ebaseaduslik ning seab ohtu kohaliku rannamänniku eksistentsi.

Kommentaarid puuduvad