President kuulutas välja e-kaubandust ja mesindust puudutavad seadused

uudised.ee

President Kersti Kaljulaid kuulutas teisipäeval välja mesinduse toetust, toidukäitlejate halduskoormust, e-kaubandust ning kanepiseemnete impordilitsentse puudutavad seadusemuudatused.  

Euroopa Liidu (EL) ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmisega täpsustatakse mesindussektori toetuse rakendamisel mesindusaasta kohta koostatava tegevusaruande sisu, kus peab lisaks tegevustele olema kirjas ka mesindusprogrammi tulemused, teatas presidendi kantselei.

Samuti täpsustatakse seadusega toetuse saamiseks vajalikke abikõlblike kulude alusdokumente ning lisatakse juurde kaks uut toetust.

Teisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muudatustega saab selgemaks ka kanepiseemnete impordilitsentsi taotlemine ja see puudutab muuks kui külvamiseks, näiteks söödaks või õli pressimiseks ettenähtud litsentse.

Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muudatustega võetakse üle EL-i käibemaksudirektiivi uuendused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus.

Muudatuste eesmärk on käibemaksukohustuste lihtsustamine piiriüleselt tegutsevate ettevõtjatele ja võrdse kohtlemise tagamine Eesti ettevõtjatele võrreldes ettevõtlusega tegelevate ühendusevälise riigi isikutega – muudatused vähendavad ettevõtjate halduskoormust ühendusesisesel kauplemisel.

Toiduseaduse muutmisega soovitakse vähendada toidu käitlejate, eelkõige väikeettevõtete halduskoormust, kehtestatakse ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldatakse loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel.

Kommentaarid puuduvad