Lääne-Virumaal tuvastati lindude gripp

uudised.ee

Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas OÜ Telo Talus tuvastati eriti ohtlikku lindude grippi nakatumine.

Üle 70 linnuga linnupidamiskohale on seatud kitsendused. Kindlast ei tohi linde välja viia ega sisse tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni piiratud inimeste ja transpordi liikumine.  

Esmane teade lindude suremusest lindlast saabus 17. veebruaril ning koheselt võeti proovid. "Laboratoorsete uuringute tulemuste kohaselt tuvastati eriti nakkava lindude gripi viiruse tüvi H5N8. Antud viirustüvi inimestele ohtu ei kujuta, kuid tekitab majandusliku kahju. Taudi tõttu hukatakse kõik talus peetavad linnud, sest haigusele puudub ravi," selgitas põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

Seejärel korraldab PTA linnupidamise ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid lindudega taasasustada. Hukatud lindude eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

Sammeli sõnul hoiab amet silma peal kõigil linnupidajatel, kes jäävad Telo talust kuni kümne kilomeetri raadiusesse. "Linnupidajatel, kes asuvad Haljala, Viru-Nigula ja Rakvere vallas, palume linnud hoida kinnistes ruumides ning vältida kokkupuudet vee- ja metslindude või kõrvaliste isikutega. Juhul kui märkate lindudel haigustunnuseid teavitada sellest koheselt oma veterinaararsti," selgitas Sammel.

Kümne kilomeetri raadiuses Telo talust kehtestatakse piirangud. Piirangud puudutavad lindude arvestuse pidamist, väljaspidamise keeldu, lindude liikumist farmist välja jne. Iga farmi hindab järelevalveametnik eraldi. Kõiki linnupidajaid, kes jäävad antud piirangutsooni teavitatakse personaalselt ja antakse konkreetsed käitumisjuhised. Üle Eesti tuleks kodulinde hoida siseruumides.

Linnugripi peamised sümptomid on harja, lokutite ja näopiirkonna turse, isutus, uimasus ja kõhulahtisus, linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks, munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde tuleb hoida linde siseruumis ning vältida igasugust kokkupuudet metslindudega, kõrvalisi isikuid ei tohi oma lindude juurde lasta, enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, peab pesema käed ning vahetada riided ja jalanõud. Jjuhul, kui märgatakse ebatavalist suremust, peab teavitama sellest veterinaararsti. Välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Juhul, kui leitakse hukkunud veelinde, hulganisti surnud metslinde või surnud röövlindude korjuseid, tuleb teavitada sellest helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võib viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebook kontolt.

Kommentaarid puuduvad