Möödunud aastal lõhkusid eestlased vähem nutiseadmeid

uudised.ee

Elisa nutikindlustuse värskest statistikast selgub, et möödunud aastal esines vähem kahjujuhtumeid – enim kahanesid nutiseadmete vargused, kuid seadmete kahjustusi esines rohkem kodudes.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann lausus, et tõenäoliselt on nutikindlustuse kahjujuhtumite hüvitamisel oma panuse andnud eriolukord ja koroonaviirus.

„Kui vaadata varasemate aastate statistikat, siis enne möödunud aastat on nutikindlustuse poolt hüvitatud kahjude summa pigem tõusvas trendis olnud, sest kliente on stabiilselt juurde tulnud. 2020. aasta oli erinev, sest langes nii vargusjuhtumite kui remonti vajavate õnnetuste hulk. Tihti esineb varguseid ja õnnetusi just reisidel või avalikel üritustel ning möödunud aasta nende poolest just ei hiilanud,“ ütles Ploomann ja lisas, et samas esines varasemast rohkem õnnetusi kodudes.

„Näiteks kirjeldasid kliendid, kuidas kogemata pesti telefon pesumasinas puhtaks, lastel kukkus midagi mängimise ajal tahvelarvuti ekraanile või unustati tahvel kõlarile, mis sealt valju muusika saatel kivipõrandale kukkus. Ekstreemsematest juhtumitest kirjeldas üks klient, kuidas ülemised naabrid uputasid öösel tsemendiseguse veega korteri ära, mille käigus sai ka nutitelefon kahjustada,“ märkis Ploomann.

Kokku langes Elisa nutikindlustuses ülemöödunud aastaga võrreldes vargusjuhtumite arv 36 protsenti ja remonti vajavate kahjujuhtumite arv 18 protsenti. Täielikult hävinud nutiseadmete hüvitamine möödunud aastal ei langenud. Rahaliselt hüvitas Elisa mullu 950 000 euro väärtuses kindlustusjuhtumeid.

„Peamiseks kindlustusjuhtumite põhjuseks toodi välja seadme kukkumist, mis moodustas 66 protsenti kõigist kindlustusjuhtumitest. Suuruselt teiseks kahjunõude põhjuseks märgiti lapsed (18%), kelle tõttu vajas seade remonti või hüvitamist,“ sõnas Ploomann.

Keskmise kindlustatud seadme hind oli möödunud aastal natuke üle 410 euro ja ühe seadme remontimiseks kulus umbes pool selle hinnast. Statistika järgi moodustasid hüvitatud kahjunõuete kogusummast valdava osa remontimiseks kuluvad tööd, kokku 71 protsenti kogukulust. Seadme täishävingu hüvitamist esines 27 protsenti ja varguste tõttu tekkinud kahjusid vaid 2 protsenti.

Viis peamist põhjust, millega nutikindlustuse poole pöörduti, olid:

1) Nutiseade kukkus maha
2) Lapsed lõhkusid seadme
3) Seade libises käest
4) Nutiseade sai taskus või kotis kahjustada
5) Seade sai autos või autoõnnetuses kahjustada

Elisa Eesti AS-i käive oli eelmisel aastal 180 miljonit eurot.

Kommentaarid puuduvad