Uuring: rekordarv inimesi on asunud kodukontorisse

uudised.ee

Rekordarv inimesi on asunud tööle kodukontorisse ja on sellega ka rahul, selgub CV-Online Estonia veebruaris läbi viidud kaugtöö kasutamist käsitlevast uuringust.

Uuringu järgi töötab praeguseks 67 protsenti töövõtjatest osaliselt või täielikult kodukontoris, kaugtöö korraldust oma organisatsioonis hindab heaks 70 protsenti vastajatest. Suurimaks väljakutseks peavad nii töötajad kui tööandjad inimeste organisatsioonisisese suhtluse vähenemist ja isoleerituse tunnet. 

Suhtlusvõrgustike kasutamine on omane 62 protsendile inimestest, 65 protsendile valmistab muret omavahelise suhtlemise vähenemine, 45 protsenti tajub isoleerituse tunnet, 32 protsenti kannatab ületöötamise all ja 31 protsendil puuduvad kaugtööks korralikud töövahendid.

65 protsenti töövõtjatest näeb, et kaugtöö on hea võimalus töö- ja pereelu ühildada, 58 protsenti toetab keskkonnahoidu ning 63 protsenti tööandjatest usub, et töötajad on oma tööga enam Rahul, kui on võimaldatud kaugtöö.

Tervikpildi saamiseks küsitleti paralleelselt nii töövõtjaid kui ka tööandjaid, vastuseid laekus vastavalt 1308 ja 259. Uuringu eesmärk oli koguda värsket infot kaugtöö tegemise ulatuse ja viisi, tervisemõjude ning kaugtööga seonduvate väljakutsete kohta nii töötajate kui ettevõtete jaoks. 

Kommentaarid puuduvad