Uuring: ligi kolmveerand rahvast ootab rangemaid koroonapiiranguid

uudised.ee

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 60 protsenti inimestest pole rahul valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel ning 73 protsendi arvates tuleks rakendada rangemaid piiranguid.

Alates veebruarist on märkimisväärselt kasvanud Eestis nakatumine koroonaviirusesse ning teisipäeval otsustas valitsus kehtestada täiendavad piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. Küsitlus toimus seega siis, kui 6. märtsil kehtima hakkavad piirangud olid inimestele juba teada.

Vastajatelt küsiti järgmist: “Kui rahul olete Te valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel?” 60 protsenti vastas “üldse mitte rahul” või “pigem ei ole rahul”, 36 protsenti vastas “väga rahul” või “pigem rahul” ning 4 protsenti ei osanud öelda.

Valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel rahulolematute osakaal on seega esmakordselt tõusnud üle 50 protsendi. Veel 18.–19. veebruarini läbi viidud küsitluses ei olnud rahul 47 protsenti ning 46 protsenti oli rahul. Eelmise aasta detsembri esimese pooles ei olnud rahul 50 protsenti ja oli rahul 45 protsenti. Eelmise aasta aprillis, koroonaviiruse esimese laine ajal, oli samas valitsuse tegevusega rahul 73 protsenti ning 23 protsenti ei olnud rahul.

Veel küsiti uuringus, kas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleks rakendada senisest rangemaid piiranguid. Küsimusele vastas 73 protsenti “jah” või “pigem jah”, 23 protsenti “pigem ei” või “ei” ning 4 protsenti ei osanud öelda.

Norstati kiirküsitlus viidi läbi 4.–5. märtsini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4 protsenti. Norstati kiirküsitlus viiakse läbi mõne päeva jooksul veebis, et selgitada minimaalse ajaga välja avaliku arvamuse hetkeseis päevakajalistes küsimustes.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte kliendid on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis.

Kommentaarid puuduvad