Uuring: Eesti naiste palgaootus jääb meestele 300 euroga alla

uudised.ee

Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee tööturu-uuringu kohaselt on Eesti naiste netopalgaootuse mediaan 1200 eurot, meeste puhul aga 1500 eurot, mis teeb meeste ja naiste palgaootuse lõheks 20 protsenti. 

Reaalselt teenitavate palkade erinevus on veidi väiksem – mehed teenisid 243 eurot rohkem ja palgalõhe oli seega 18 protsenti, teatasid uuringu läbiviijad. 

Palgaerinevus on suurim juhtide ja keskastmespetsialistide seas, kus mehed soovivad naistest vastavalt 600 ja 700 eurot rohkem teenida. Kõige väiksem on palgaerinevus müügi- ja teenindustöötajate ametirühmas, kus tegelikud palgad erinevad vaid 78 euro võrra ja palgaootus on samal tasemel ehk 1000 eurot.

"Suuresti mõjutab lõhet palgaootustes tööde erinev jagunemine meeste ja naiste vahel," selgitas Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder pressiteates. "Madalama palgaga töötajate seas on rohkem naisi, näiteks iluteenindajad, koristajad, õmblejad ja teised, kõrgema palgaga töötajate seas aga mehi, näiteks IKT juhid ja tarkvaraarendajad," lisas Seeder.

Ta märkis ka, et naiste ja meeste palgaootuste erinevused kasvavad vanuses, mil astutakse iseseisvasse ellu ja luuakse pere. "Kuigi mehed võtavad järjest enam lastega seotud kohustusi, on endiselt tavapärane see, et naine paneb oma karjääri ajutiselt nii-öelda pausile," ütles Seeder. 

Piirkondade võrdluses erinevad naiste ja meeste palgad ning palgaootused kõige enam Ida- ja Lääne-Virumaal, kus naiste mediaan netotöötasu on üle 300 euro väiksem kui meestel. Palgaootus erineb selles piirkonnas veelgi enam – mehed ootavad vähemalt 1500-eurost töötasu, naised soovivad aga 1000 eurot kätte teenida.

Tallinnas ja Harjumaal jääb naiste ja meeste palgaootuste vahele 400 eurot, seejuures netopalgaootuse mediaan on vastavalt 1300 ja 1700 eurot. Tartus ja Tartumaal on vahe 300 eurot ning netopalgaootuse mediaan on vastavalt 1200 ja 1500 eurot.

Tegelike palkade erinevused on kõige väiksemad Rapla-, Järva-, Pärnu- ja Läänemaal.

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee viivad kaks korda aastas läbi tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse tööturukäitumist ning palkade ja palgaootuste muutusi. Viimases uuringus osales kokku 9733 inimest üle Eesti.

Kommentaarid puuduvad