Valitsus tahab lubada muuta eksamite aegu ja sooritada lisaeksameid

uudised.ee

Valitsus kiitis neljapäeval heaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuse eelnõu, mis lubab sel õppeaastal muuta eksamite toimumise aegu ning korraldada täiendavaid lisaaeksameid, vahendab BNS.

Samuti luuakse võimalus selleks, et kogu põhikooli ja gümnaasiumi ulatuses kasutada hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, mida ei pea teisendama numbriliseks, teatas haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja.

„Meie eesmärk on, et ühelgi õpilasel ei jääks kool koroonakriisi tõttu lõpetamata," ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna. "Seetõttu tahame pakkuda võimalikult paindlikke võimalusi lõpetamiseks ning täiendavate lisaeksamite korraldamiseks, et eksam ei jääks näiteks eneseisolatsiooni tõttu tegemata. Oluline on ka, et kõikide eksamite tulemused oleks teada õigel ajal selleks, et õppijad saaksid järgmisele tasemele kandideerida, ka need, kes soovivad minna edasi välisülikoolidesse."

Lisaks lubab eelnõu käimasoleval õppeaastal nii põhikoolis kui gümnaasiumis numbriliste kokkuvõtvate hinnete asemel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid.

Eelnõu loob võimaluse ka selleks, et kui olukord peaks minema keerulisemaks ning viiruse levikuga seotud olukorrast tingituna tuleb kehtestada veelgi rangemaid piiranguid, mille tõttu eksameid võimalik mõistlikul ajal läbi viia, ei ole riigieksamite sooritamine sel õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise tingimus.

Esimene riigieksam on 19. aprillil toimuv eesti keele kirjalik eksam ning see toimub tavapärasel ajal, samuti ei muudeta eesti keel teise keelena eksamite toimumisaegu. Eksamid toimuvad hajutatult, maskide ja teisi ettevaatusabinõusid kasutades.

Cambridge’i inglise keele eksami ning prantsuse keele DELF eksami aegade muutmine seadusemuudatust ei vaja. Mõlema toimumisajad lükatakse edasi. Esialgu 20. märtsil toimuma pidanud Cambridge C1 inglise keele eksami kirjalik osa lükatakse edasi 24. aprillile. 24. märtsist kuni 1. aprillini planeeritud suuline osa toimub 25. aprillist 6. maini. Prantsuse keele DELF pidi toimuma 12.–16. aprillini, ent on planeeritud nüüd toimuma 17.–21. mail.
Riigieksamite lisaeksamite ajad on täpsustamisel, pidades silmas seda, et põhieksami ja lisaeksami vahele jääks piisav aeg ning vajadusel nähakse ette täiendav lisaeksami aeg.

Nii põhikooli kui gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajatele on haridus- ja teadusministeerium koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooliga loonud võimaluse osaleda lisaks tavapärasele õppetööle ning konsultatsioonidele ka ülikoolide läbiviidavatel tasuta kursustel. Kursused on mõeldud tänavustele lõpetajatele, kes soovivad saada omandatud teadmistele kinnitust ja korrata üle varem õpitu, et saada lisakindlust haridustaseme lõpetamisel ning edasiõppimise kavandamisel.

Gümnaasiumi lõpetajaid on tänavu ligi 7000, neist eesti keel teise keelena eksamit teeb ligi 2800 ning Cambridge’i inglise keele eksamit veidi alla 2000.

Kommentaarid puuduvad