President Ilves räägib loengutel digiajastu ohtudest demokraatiale

uudised.ee

President Toomas Hendrik Ilves peab Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi digiajastu demokraatia külalisprofessorina 2021. aasta kevadsemestril neli avalikku loengut teemal „Turvalisus, demokraatia ja digitaalne maailm“.

Sel sajandil on toimunud tehnoloogia kiire areng ja sellega seoses on esile kerkinud ka uued valitsemisvõimalused, näiteks täpsem ja kiirem otsuste tegemine ning paremad avalikud teenused.

„Digiajastu seab demokraatlike riikide ette aga hulga uusi küsimusi, millest paljud on seotud ohtudega demokraatia aluspõhimõtetele,“ selgitas Tartu Ülikooli e-valitsemise professor Robert Krimmer neist teemadest rääkimise vajalikkust.

Digitaalne valitsemine ja peaaegu kohene andmetöötlus vajavad uusi valitsemisnõudeid ja eraelu kaitse meetmeid. Lisaks on tehnoloogia areng ja laialdane juurdepääs tehnoloogiale viinud ühiskonnas ettenägematute ja radikaalsete muutusteni. See on muutnud kuritegevust ning sünnitanud nii valitsuste kui ka eraisikute vastu suunatud hübriidsõdu ja -rünnakuid. Küsimus pole enam selles, kas meid rünnatakse, vaid millal seda tehakse.

Laiaulatuslik juurdepääs uutele tehnoloogiatele ja piiramatutele internetiressurssidele on võimaldanud kasutada võltsuudiseid, suunatud reklaami ja sotsiaalmeediat poliitiliste eesmärkide nimel. Kõigel sellel on olnud mitmekülgne mõju poliitikale, vandenõuteooriatele ja demokraatlikele protsessidele. Globaalse võimu dünaamika areneb edasi, tõenäoliselt kuhugi Hiina „algoritmilise autoritaarsuse“ ja USA „jälgimiskapitalismi“ vahele. Kuhu sobitub Euroopa, kus kehtib eraelu puutumatus?

Sari koosneb neljast loengust, millest igaüks avab teemat erineva nurga alt. Täielik loengukava on Johan Skytte instituudi veebilehel. Kõik loengud toimuvad Zoomi kaudu, inglise keeles ja on avatud kõigile huvilistele. Vajalik on eelregistreerumine.

Loengusarja eestvedaja on e-valitsemise professor, magistriõppekava „Poliitika ja valitsemine digiajastul“ programmijuht Robert Krimmer.

Loengusarja toetab e-valitsemise ja digitaalsete avalike teenuste projekti ECePS ERA õppetool.

Kommentaarid puuduvad