Valitsus kiitis heaks piirangute pikendamise

uudised.ee

Valitsus kiitis heaks korralduse, millega pikendab kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt kuni 25. aprillini.

Piirangute edasise jätkumise vajalikkuse üle otsustab valitsus kahe nädala pärast, edastas valitsuse pressiesindaja. Sama korraldusega ühtlustas valitsus ka piiriületuse järgsed isolatsioonitingimused Eestisse reisimisel.

Kehtivad piirangud jätkuvad kõigis valdkondades. See puudutab nii hariduselu, sportimist, spordivõistluseid ja liikumisüritusi, noorsootööd, huviharidust, täiendkoolitust. Endiselt peavad klientide jaoks jääma suletuks spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Keelatud on avalikud üritused, suletud peavad olema nii kultuuriasutused kui meelelahutuskohad. Kehtima jäävad erandid välitingimustes avalike koosolekute ja jumalateenistuste kohta ning muuseumite õuealadele.

Toitlustusettevõtted tohivad vaid toitu kaasa müüa. Kohapeal söömiseks joomiseks peavad olema suletud ka toitlustusettevõtete väliterrassid.  Suletud peavad olema kõik poed peale esmavajalikke kaupu müüvate poodide. Muus osas võib kaupu müüa ja väljastada kaupluse õuealal. Avatud poodides ja teenindusettevõtetes tohivad kliendid liikuda arvestusega, et ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti.

COVID-19 vaktsineerimise laialdasemaks ja võimalikult kodulähedaseks läbiviimiseks, kehtestab valitsus erandi, mis lubab vaktsineerimist korraldada muu hulgas ka koolimajades, valla rahvamajades, kohalikes kultuuriasutustes ja spordirajatistes.

Leedust, Lätist ja Soomest reisimisele hakkavad kehtima samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest Eestisse tulles. See tähendab, et alates 5. aprillist peavad kõik inimesed, kes on ületanud Eesti riigipiiri, viibima kümme päeva isolatsioonis. Eneseisolatsioonist ja testimisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud COVID-19 haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri.

Sarnaselt teistest riikidest reisimisele saab kümnepäevast eneseisolatsiooni lühendada testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivse tulemusega koroonaviiruse testi. Ühe neist kuni 72 tundi enne riiki saabumist või kohe piiriületuse järgselt ning teise testi mitte varem, kui kuuendal päeval pärast esimest testi.

Korraldusega kehtestatakse võimalus enne eneseisolatsiooni lõppu naasta riiki, kust inimene Eestisse tuli, juhul kui tagasipöördumise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus. Ka sel juhul peab isikul olema mitte varem kui 72 tundi enne Eestist lahkumist tehtud  koroonaviiruse test, mille tulemus on negatiivne. Muudatus on eelkõige vajalik töö- ja õpirände võimaldamiseks Läti ja Soomega, kuna senine kord tunnistatakse kehtetuks.

Praegu kehtiv kord võimaldab koroonaviiruse esimese negatiivse testitulemuse korral pärast Eestisse saabumist asuda tööandja otsusel täitma vältimatult vajalikke tööülesandeid. See õigus ei laiene juhtudele, kui Eestisse tullakse tööle või õppima kolmandatest riikidest, mis pole kantud nn Euroopa Liidu rohelisse nimekirja, näiteks Venemaalt.

Ühendkuningriigist reisimisele hakkavad kehtima samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest Eestisse saabujatele.

Edasi jääb kehtima Eesti-Läti piiriäärse kaksiklinna Valga-Valka erand, mis arvestab kohalikku ühist haldus- ja majandusruumi. Piiriülesel liikumisel peavad inimesed arvestama, et nende kahe linna haldusterritooriumilt väljuda ei tohi.

Kommentaarid puuduvad