Täna
19. mai
9...18
6...15
Homme
20. mai
9...16
5...11

Eesti

Kohus ei peatanud terviseameti ettekirjutust kaupluslaole Depo

Foto: uudised.ee
18:26 11. aprill 2021
Autor: uudised.ee
Allikas: BNS

Tallinna halduskohus ei rahuldanud terviseameti vastu kohtusse pöördunud kaupluslao Depo esialgse õiguskaitse taotlust.

Depo DIY EE OÜ esitas kohtule kaebuse terviseameti 26. märtsi ettekirjutuse tühistamiseks koos esialgse õiguskaitse taotlusega. Firma taotles esialgse õiguskaitse korras ka kaevatava haldusakti kehtivuse ja täitmise peatamist kuni kohtuotsuse jõustumiseni.

Ettekirjutuse kohaselt peab Depo viivitamatult tagama, et kliendid ei viibiks kaupluse siseruumides asuvas müügisaalis ja üldkasutatavates siseruumides ning teenuse pakkumisel tagama, et kaupu müüakse ja väljastatakse ainult kaupluse õue- või parkimisalal asuval müügi- või väljastusalal, järgides 2+2 põhimõtet.

Kohustuste mittekohase täitmise korral märgiti, et Depo osas kohaldatakse sunniraha 4500 eurot iga täitmata punkti eest ning kui rakendatud sunniraha ei anna tulemust, kasutab amet vahetu sunni kohaldamise võimalust.

Kohus märkis, et esialgse õiguskaitse taotluse lahendamisel tuleb kohtul lähtuda kehtivast õigusest, milleks on muuhulgas valitsuse mullu 19. augusti korraldus ja selle täiendus tänavu 9. märtsist, millega kehtestati COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud. Nende piirangute täitmise tagamiseks tegi terviseamet Depole ettekirjutuse. Antud asjas vaidlustas Depo terviseameti ettekirjutuse, mitte valitsuse korralduse, millega seatud piirangud jätkuvalt kehtivad.

Kohtu hinnangul on valitsuse korralduse mõtte ja eesmärgiga vastuolus asuda uute toidukaupluste rajamisele või varasemate muude kaubandusettevõtete tegevust ümber korraldada toidukauplusteks selleks, et valitsuse korralduses sisalduvast keelust hoolimata kaubelda.

Korraldusega sätestatud  piirangute ja meetmete mõte on vältida nakkusvõimalust soodustavate kontaktide arvu, mitte neid suurendada või vähendada nii vähe, kui võimalik, märkis kohus. Piirangute proportsionaalsust kaalus valitsus korralduse andmisel ning terviseamet neid kaalutlusi ümber hinnata ei saanud. Samas valitsuse korraldus ei välista Depo majandustegevust, vaid üksnes kaupade müügi müügisaali kaudu selvekauplusena. Terviseamet tõlgendas ettekirjutuse tegemisel valitsuse korraldust õigesti, tõdes kohus.

Kohus selgitas, et isegi kui terviseameti ettekirjutus ei kehtiks, tuleks valitsuse korraldust ikkagi täita, kuna Depo ei ole seda vaidlustanud ning seetõttu oleks esialgse õiguskaitse korras terviseameti ettekirjutuse kehtivuse peatamine eesmärgipäratu.

Kohus lisas, et ei peaks ka sobiva taotluse esitamise korral põhjendatuks anda esialgset õiguskaitset selleks, et riik ei saaks efektiivselt nõuda kehtiva õigusakti täitmist, mille eesmärk on kaitsta ülekaalukaid avalikke huve ning inimeste elu ja tervist.

Terviseameti ettekirjutusest eraldiseisvalt tuleneb Depole üksnes oht tasuda sunniraha. See pole aga ilmselgelt nii kaalukas, et eelnimetatud huvid ja õigused üle kaaluda, märkis kohus.

Kohus andis Depole ka 30 päevase tähtaja soovi korral kaebuse muutmiseks või täiendamiseks ning vastustaja seisukohtadele vastuväidete esitamiseks.

Halduskohus lahendas seni vaid Depo esialgse õiguskaitse taotluse ehk terviseameti ettekirjutuse täitmise ja kehtivuse peatamise taotluse, mis aga  jäeti rahuldamata. Depo kaebuse menetlusse võtmist pole kohus seni otsustanud.


Kommentaarid

Kommentaare 0
Ole esimene ja lisa oma kommentaar!