EKRE tahab muuta sundvaktsineerimise karistatavaks

uudised.ee

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitas valitsuse arvamuse saamiseks karistusseadustiku muutmise eelnõu, millega muutuks sundvaktsineerimine karistatavaks.

Eelnõu toob seadusesse sisse sundvaktsineerimise, sest põhiseadus sätestab, et kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele ning sätestab eraelu puutumatuse, mille all peab seadusandja silmas ka kehalist puutumatust.

Eelnõu järgi võib juriidilisele isikule kohus mõista sundvaktsineerimise eest rahalise karistuse 4000 -16 000 000 eurot. Rahalise karistuse võib juriidilisele isikule mõista ka lisakaristusena koos sundlõpetamisega.

Eelnõu täiendaks seadust sundvaktsineerimise paragrahviga, mille kohaselt inimese asetamise eest olukorda, kus teda sunnitakse meditsiinilise eesmärgi nimel ennast vaktsineerima kas vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, ametiseisundi ärakasutamise või töösuhte lõpetamisega, karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

Eelnõu seletuskirja järgi muudetakse karistusseadustikku selliselt, et sinna viiakse sisse konkreetsed ja selgesti mõistetavad viited põhiseaduses sätestatud printsiipidele, et kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

Kommentaarid puuduvad