Õdede Liit: Tervishoiu kollektiivlepinguks peetav dokument õdede vajadusi ei arvesta

uudised.ee

Eesti Õdede Liit ei ühine Tervishoiu kollektiivlepinguna käsitletava dokumendiga, sest see ei kata õdede ja kutsega hooldustöötajate vajadusi. Eesti Õdede Liit ootab, et tööandjad asuksid õdede ja kutsega hooldustöötajate töötingimuste osas läbirääkimistesse suurima õendusorganisatsiooni Eesti Õdede Liiduga. Teiste töötajate esindajatega on läbirääkimised toimunud, aga Õdede liiduga seiskunud.

„Õnnitleme arste, kes on teinud tööandjatega imepärase kokkuleppe palgatingimusteks eriarstidele, keda on 93% kogu arstkonnast. Meie selja taga lepiti õdede palgatõusuks kokku 40 senti tunnis ja hooldustöötajate palgatõusuks 25 senti tunnis, mis töötajate vajadusi pideva ülekoormuse tingimustes ei rahulda. Seepärast ootame, et tööandjad tuleks nüüd tervishoiu reaalseid olusid arvestava pakkumisega Eesti Õdede Liiduga läbirääkimistele, mida nad on otsustanud teistest läbirääkimistest eraldi pidada,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Kahjuks ignoreerib meile infona edastatud leping täiesti Eesti tervishoiu suurimat murekohta – õdede puudust, selgitas Õdede liidu president Anneli Kannus. „Õdesid esindava organisatsioonina ei ole meil võimalik jätta tähelepanuta õdede puudusest tingitud ülekoormuse kompenseerimise vajadust. Läbirääkijad on pühendanud palju tähelepanu eriarstide palgatingimuste parandamisele, kuid unustanud täiesti eriõdede kõrgemale kvalifikatsioonile vastava töötasu vajaduse. Tervishoiu kollektiivlepinguna käsitletavast dokumendist on selgelt näha, miks Eesti Õdede Liit otsustas eelmise aasta juunis kollektiivlepingu läbirääkimistele minna iseseisvalt. Kui oleksime saanud osaleda läbirääkimistes, oleks ehk jõutud õiglase leppeni,“ ütles Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Eesti Õdede Liit on mittetulundusühing, mis tegutseb nii kutseorganisatsiooni kui ka ametiühinguna. Liit on seadnud oma eesmärgiks elanikkonna tervise, õenduse arengu ning inimeste terviseteadlikkuse edendamise. Eesti Õdede Liit osaleb Rahvusvahelise Õdede Nõukogu ja Euroopa Õdede Nõukogu tegevuses.

Kommentaarid puuduvad