Eelnõu tõstab seksuaalse enesemääramise eapiiri 16 eluaastale

uudised.ee

Justiitsministeerium saatis reedel kooskõlastusringile eelnõu, millega tehakse ettepanek tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri kahe aasta võrra ehk 16 eluaastale, erandid tehakse noorte omavaheliseks normaalseks seksuaalsuhtluseks, vahendab BNS.

Kehtiva seaduse järgi võib täiskasvanu olla vabatahtlikus seksuaalsuhtes noorega, kes on saanud 14-aastaseks. "Sellises vanuses noor ei ole aga sageli veel küps tegema seksuaalelu puudutavaid otsuseid ega oska kehtestada piire näiteks manipuleeriva täiskasvanuga. Seda on välja toonud erinevad justiitsministeeriumiga suhelnud spetsialistid nagu naistearstid ja psühholoogid. Eapiiri tõstmine aitab tagada, et lapsed on paremini kaitstud täiskasvanute seksuaalse ärakasutamise eest," rõhutas justiitsminister Maris Lauri. "Noorte endi esindajad pooldasid samuti eapiiri tõstmist 16 eluaasta peale."

Justiitsminister tõi välja ka selle, et Eesti erineb oma 14-aastase eapiiriga nii lähinaabritest Põhjamaades kui teistest Balti riikidest. Näiteks Taanis, Rootsis, Islandil on eapiir 15 aastat, Soomes, Norras, Lätis ja Leedus 16 aastat.

Eelnõu teeb siiski erandi noorte omavaheliste vabatahtlike seksuaalsuhete osas. See tähendab, et kõigil üle 18-aastastel on keelatud olla seksuaalvahekorras alla 14-aastase lapsega, kuid lubatud on viieaastane vanusevahemik 14-15-aastaste noorte puhul ehk kuni 19-aastane noor võib olla vahekorras 14-aastasega ja kuni 20-aastane 15-aastasega.

"Selline erand ehk niinimetatud Romeo ja Julia klausel on vajalik peamiselt seetõttu, et vältida noorte omavaheliste normaalsete ja konsensuslike seksuaalsuhete karistatavaks muutumist pärast eapiiri tõstmist. Taolised erandid on kehtestatud ligi pooltes Euroopa Liidu riikides," selgitas minister. 

Eelnõuga tõstetakse ka kohtu loal abiellumise iga 15 eluaastalt 16 eluaastale, et ei tekiks vastuolu selle vahel, et abielluda võib nooremana kui olla vahekorras.

Eelnõuga tõstetakse ka üldist arusaamisvõime piiri kehtivalt 10-lt aastalt 12-le, kuid ka siin tehakse erisus olenevalt sellest, kas tegemist on täisealise toime pandud kuriteoga või mitte. Kehtiva õigusega võrreldes muutuvad karistatavaks noorema kui 12-aastase ja vanema kui 16-aastase vahelised seksuaalsuhted. Praegu ei ole näiteks 10-aastase ja 17-aastase seksuaalsuhted keelatud.

Justiitsministeerium ootab eelnõule tagasisidet mai keskpaigaks. Eelnõu on plaanitud jõustuma 1. jaanuaril 2022.

Kommentaarid puuduvad