Uuring: inimeste ohutunnetus koroona leviku suhtes on järsult langenud

uudised.ee

Kuigi nakatumiste tase on endiselt väga kõrge, on Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes langenud eelmise aasta kevadsuvisele tasemele, vahendab BNS.

Soosiv suhtumine COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse püsib kõrgel, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel aprilli teises pooles Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest. Inimeste ohutunnetus on veidi enam kui kuu ajaga tugevalt langenud. Olukorda pidas aprilli teises pooles kriitiliseks vaid 33 protsenti inimestest. Viimati oli see näitaja niivõrd madal eelmise aasta augustis, mil olukorda pidas kriitiliseks 37 protsenti inimestest.

„See on mõistetav, kui inimene lähtub eelmise aasta kevade kogemusest. Kuna tänavu on viirust meie seas aga kordades rohkem, tasuks mõelda, kuidas kevadet nautida ilma asjatuid riske võtmata: vabas õhus ja hajutatult, umbseid rahvarohkeid ruume vältides,“ ütles teadusnõukoja liige, käitumisteadlane ja psühholoog Andero Uusberg, kelle sõnul on inimeste ohutunnet langetanud nakatumisnäitajate allatulek väga kõrgest tipust.

Veel märtsi keskel pidas olukorda kriitiliseks 81 protsenti elanikest. Järsult on muutunud ka suhtumine meetmetesse. Kui veel märtsi keskpaigas leidis 55 protsenti vastajatest, et reegleid peaks karmistama, siis aprilli teiseks pooleks oli nende inimeste osakaal langenud 23 protsendini. Piirangute leevendamist pooldab 29 protsenti inimestest, mis on sama kõrge kui aasta tagasi aprilli lõpus. Samas aga ootab üle 75-aastastest meetmete leevendamist vaid 10 protsenti.

Elanike enesehinnanguline hoolsus viiruse piiramiseks seatud ametlike suuniste järgimisel on võrreldes märtsiga hakanud vähenema. Kui märtsi lõpus järgis 77 protsenti elanikest enda hinnangul kõiki kehtestatud suuniseid, siis aprilli lõpuks on see näitaja langenud 73 protsendini. Enamikku suunistest järgib 18 protsenti, mida on kaks protsenti rohkem kui märtsi lõpus, 5 protsenti järgib mõningaid suuniseid, mis jäi märtsi lõpuga võrreldes samaks, ning 3 protsenti ei järgi  suuniseid ja see tähendab üheprotsendist tõusu.

Võrreldes märtsi lõpuga on vähenenud nii kodus püsimine (53%→45%), ürituste ja koosviibimiste vältimine (71%→66%) kui ka haigusnähtudega inimestega lähikontaktide vältimine (74%→68%). Endisel tasemel püsib aga näiteks maskide kandmine, mis on ka kõige enam levinud meetmeks nakatumise vältimisel. Maske kannab 91 protsenti elanikest.

„Meie teadmised koroonaviirusest ja selle ennetamise võimalustest on võrreldes aastataguse ajaga oluliselt kasvanud, nagu ka võimekus haigusega toime tulla. Samas tuleb arvestada õppetunde jaanuarist-veebruarist: nakatumine võib väga kiiresti kasvada,“ ütles teadusnõukoja liige, viroloog Andres Merits. „Praegu pole nakatumise näitajad veel kaugeltki nii madalal, et võiksime valvsust kaotada. Viirust levitavad peamiselt noored ja täiskasvanud, kelleni vaktsineerimine on alles jõudmas. Samuti peaks inimesi tegema ettevaatlikuks viiruse uute tüvede Eestisse jõudmine. Praegu on reaalne, et vaktsineerimine ja viiruse hooajalisus võimaldavad suvel – ja loodetavasti ka edaspidi – elada muretumalt ja ilma oluliste piiranguteta. Selleks et see nii ka läheks ei tohiks aga praegu piirangute leevendamist võtta kui kinnitust ohu kadumise kohta. Igale piirangute leevendamisele peaks järgnema ka periood, kus vaatame selle mõju nakkuse levikule.“

Eesti inimeste soosiv suhtumine vaktsineerimisse on jaanuari algusest alates pidevalt kasvanud. Kui jaanuari alguses oli valmis ennast vaktsineerima või juba vaktsineerinud 63 protsenti vastajatest, siis aprilli teiseks pooleks oli see kasvanud 77 protsendini. 75-aastaste ja vanemate seas on vaktsineerimisvalmidus 92 protsenti. Vaktsiiniskeptilisus on kõige enam levinud 15–49- aastaste hulgas, kus kindlasti või pigem ei vaktsineeriks ennast 26–31 protsenti. Üle 65-aastaste seas ei vaktsineeriks end kindlasti või ilmselt 9 protsenti. Eestlastest on enda vaktsineerimise vastu 17 protsenti ja muudest rahvustest elanikest 29 protsenti. Seejuures on mõlemas rahvusrühmas kasvanud vaktsineerimisvalmidus võrreldes jaanuariga 14 protsendipunkti võrra ning vaktsineerimise vastu olevate inimeste osakaal langenud võrdselt circa 10 protsendipunkti võrra. Muudest rahvustest elanike avatus vaktsineerimisele on jõudnud samale tasemele, nagu see oli eestlastel selle aasta jaanuaris.

Depressiooni või muu meeleoluhäire sümptomeid esines 28 protsendil inimestest. Eriti kõrge on see näitaja nooremate ehk 15–24-aastaste seas, kus 51 protsenti vastajatest tõi välja, et neil esineb depressioonile viitavaid sümptomeid, nagu kurvameelsus, alaväärsustunne, lootusetus tuleviku suhtes, üksildus või surmamõtted. Ärevushäire sümptomeid – näiteks sagedat ärritumist, muretsemist, ärevust, ehmumist – kirjeldas keskmiselt iga neljas vastaja, 15–24-aastastest 42 protsenti. Vaimse kurnatuse sümptomeid – pidevat väsimust, vähenenud tähelepanuvõimet, kiiret väsimist ja uinumisraskusi tõi välja 45 protsenti kõikidest vastajatest ning 74 protsenti vanuserühmas 15–24.

42 protsendil vastanutest on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema pere sissetulekut. Võrreldes märtsi lõpuga on see näitaja langenud 7 protsendipunkti võrra. Sissetulekute vähenemist tunnetavad keskmisest sagedamini 50–64-aastased, muudest rahvustest elanikud, Kirde-Eesti elanikud, oskus- ja lihttöölised ning klienditeenindajad. Kui eestlastest tunneb sissetulekute langust 34 protsenti siis muudest rahvustest elanikest 58 protsenti – erinevus on 24 protsendipunkti.

Majanduslikke toimetulekuraskusi tunnetavate elanike osakaal tõusis viimase poolaasta kõrgeimale tasemele ehk 26 protsendile aprilli alguses, samas vähenes see aprilli lõpuks taas 21 protsendini. Seejuures esineb muudest rahvustest elanike seas majanduslikke toimetulekuraskusi ligi kaks korda sagedamini kui eestlaste seas: muudest rahvustest elanikest kogeb raskusi 34 protsenti ja eestlastest 15 protsenti. Regionaalses võrdluses on toimetulekuraskustega inimeste osakaal 38 protsendiga kõrgeim Kirde-Eestis.

Küsitluse tellis sotsiaalministeerium ja viis läbi Turu-uuringute AS. Uuringu 28. küsitluslaine viidi läbi 21.–26. aprillini.

Kommentaarid puuduvad