Kohtunik trahvis Tallinna Sadama kohtuprotsessi advokaate 

uudised.ee

Harju maakohus trahvis neljapäeval Tallinna Sadama korruptsiooniprotsessi advokaate ja hoiatas üht süüdistatavat, kuna need ei ilmunud koroonaviiruse ohu tõttu aprilli lõpus toimunud kohtuistungile, vahendab BNS.

Kohtunik Kristina Väliste hinnangul jätsid advokaadid Paul Keres ja Andri Rohtla ning nende kaitsealune Ain Kaljurand mõjuva põhjuseta ilmumata 27. aprilli kohtuistungile.

Advokaadid Paul Keres ja Andri Rohtla said 1600 euro suuruse trahvi, Kaljurand pääses hoiatusega.

Kohtumääruse kohaselt  ei vabasta määratud rahatrahv edaspidisest kohustuse täitmisest ning kui kohustust pärast trahvi määramist ei täideta, võib määrata uue trahvi.

Samas olid Keres ja Rohtla kohut teavitanud, et nad ei saa oma tervise huvides kohtuistungil vahetult osaleda.

Kohus märkis oma määruses, et Harju maakohtu kohtusaalides on osalejate tervise ohutus viirusnakkuse mõttes piisavalt tagatud ning asjakohatud on etteheited, et mingis teises protsessis on osalised nakatunud just Harju maakohtu ruumides viibides ning praegusel kohtukoosseisul selline teadmine puudub.

"Teiseks – protsessi osalised puutuvad teineteisega (vähemalt osaliselt) kokku ka väljaspool kohtusaali (näiteks advokaadibüroodes), mistõttu ei ole teatud juhtudel tegelikkuses sedastatav, kus ja mis asjaoludel mingi nakkumine aset leidnud on. Samuti puudub kohtul teadmine, kuidas käesoleva protsessi osalised väljaspool kohtusaali ohutusnõudeid täidavad," selgitas kohus.

Kohus tõi määruses välja, et 17. märtsil informeeris kaitsja Paul Keres kohut sellest, et väldib kokkupuudet isikutega, kes pole lähikondsed, kuid samas paar nädalat hiljem ei ole tal olnud takistuseks selliste kontaktide loomine teles esinemiseks. "Kohtule teadaolevalt praeguse kohtuasja kaitsjad teistel kohtuistungitel osalevad, nii füüsiliselt kohtusaalis kui ka videosilla vahendusel. Teadaolevalt ei ole käesolev protsess ka mitte Harju maakohtu suurim osalejate arvu poolest. Seega jääb mulje, et osalejate elu ja tervis on ohustatud just ja ainult selles ühes protsessis, millises ruumiliselt (lisaks teistele meetmetele) on kohus tegelikkuses terviseohutuse taganud parimal võimalikul viisil," leidis kohus.

Tallinn Sadama kriminaalasja protsessiosalised tahtsid oma tervise huvides istungite pidamiseks Harju maakohtult suuremat saali, kuid kohus leidis viidates terviseametile, et seda pole vaja teha ning see poleks ka majanduslikult põhjendatud.

Samas oli selleks neljapäevaks viidud kohtuistung siiski üle kohtumaja suurimasse saali.

Eelmisel istungil kohus hoiatas protsessiosalisi, et menetleja kutsel kohtusse ilmumata jätmisel on tagajärjed. 

Vandeadvokaat Paul Keres ütles BNS-ile toona, et praeguses viirusepandeemias on riigivõimu esindajate avalik seisukoht peaaegu eranditult, et püsige kodus, vältige kontakte.

"Eelmisel aastal, kui me koroonaviirusest tegelikult väga palju ei teadnud ja olukord polnud samas üldsegi nii hull kui praegu, korraldas kohus kohtupidamise väljaspool kohtumaja ruume Riigi Kinnisvara hoone konverentsisaalis. Seal oleks olnud piisavalt palju ruumi, et kõik saaks rahulikult ja turvaliselt hingata. Sellel aastal kohus seda millegipärast ei kaalu ning ajab meid järjekindlalt kohtumajja. Samal ajal nahutab täitevvõim ja teda nõustav teadusnõukoda, et püsige kodus, muidu jääte suvest ilma. Täiesti kohatu, ei tea, keda siis uskuda," nentis ta.

Advokaadid kavatsevad maakohtu trahvimääruse vaidlustada.

Kommentaarid puuduvad