Laanet: kaitseväe orkester jätkab tegutsemist sõjamuuseumi koosseisus

uudised.ee

Kaitseminister Kalle Laanet tegi sise- ja kultuuriministrile ettepaneku kaitseväe- ning politsei- ja piirivalve orkestritest luua mitme koosseisuvõimalusega ühendorkester, mis jätkab administratiivselt Eesti Sõjamuuseumi koosseisus, vahendab BNS.

“On oluline, et nii kaitseväe kui ka politsei- ja piirivalveameti, samuti presidendi ja välisteenistuse tseremoniaalsed üritused saaksid ka edaspidi väärikalt korraldatud ning selle juurde kuulub vaieldamatult ka orkester,” ütles Laanet. Ministri sõnul annab uus töökorralduslik lahendus orkestrile senisest paremad võimalused tipptasemel puhkpillimuusika tegemiseks ja selle arenguks.

Minister Laaneti ettepanekul tagab orkestri baasrahastuse kaitseministeerium koos proportsionaalse panusega siseministeeriumi poolt, lisaks tagab kaitseministeerium prooviruumide ja pillide olemasolu.

“Riigi majandamise seisukohast tähendab see umbes ühe miljoni euro suurust kokkuhoidu ning meile jääb alles professionaalne riigi orkester senisest mitmekesisemate koosseisuvõimalustega. Usun, et see on suur võit nii riiklikele struktuuridele kui rahvuskultuurile,” ütles Laanet.

Kaitse-, sise- ja kultuuriministeeriumi töörühm töötab välja orkestrite edasise töökorralduse täpsed detailid, mõistagi tehakse koostööd orkestrite esindajatega.

Esindusorkestri peaülesandeks saavad nii Kaitseväe kui kaitseministeeriumi valitsemisala, politsei- ja piirivalve ameti, presidendi kantselei ja välisministeeriumi poolt tellitud esinemised. Samuti võimaldab selline muutus orkestril edaspidi teenida ka omatulu, mis kaitseväe orkestril varasemalt puudus.

Orkestrandid kannavad edaspidigi vormi vastavalt selleks otstarbeks kehtestatud korrale.

Kommentaarid puuduvad