Uuring: Eestis läheb aastas raisku 164 miljoni euro eest toitu

uudised.ee

Keskkonnaministeeriumi tellitud värskest uuringust selgus, et Eestis tekib aastas 167 000 tonni toidujäätmeid, millest ligikaudu 84 000 tonni moodustab raisku läinud toit ehk toidukadu; kogu toidutarneahela jooksul Eestis raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas, vahendab BNS.

Kuigi Eestis on ka varem eraldi uuritud toidujäätmete ja toidukao teket eri toidu tarneahela sektorites, on vastvalminud aruande puhul tegemist esimese uuringuga, mis käsitleb korraga kogu toidutarneahelas tekkivaid toidujäätmeid, teatas keskkonnaministeerium.

Uuringu üks läbiviijatest, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu tõi välja, et värske uuringu andmed kinnitavad toidujäätmete tekke suurenemist viimase viie aasta jooksul kogu toidutarneahelas.

“Seejuures läheb kõige enam toitu raisku just kodustes majapidamistes, mida võib osaliselt seostada ka Eesti inimeste elatustaseme tõusuga,” lisas Piirsalu pressiteates.

Rahalises väärtuses viskab üks Eesti leibkond aastas ära keskmiselt 180 euro eest toitu ning lastega peredes kuni 220 euro väärtuses toitu.

“Toitu ära visates ei raiska me mitte ainult enda raha, vaid ka ohtralt muid ressursse, näiteks põllumaad, vett, energiat ja tööjõudu. Toidu tootmisel ja toidu raiskamisel on väga suur mõju keskkonnale,” ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Ta nentis, et toidujäätmete hulk suureneb koos ühiskonna heaolu kasvuga. “Oluline on toidujäätmeid ja raiskamist vähendada toidu tootmis-, tarne- ja tarbimisahela igas lülis,” toonitas minister.

“Nii Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) kui Euroopa Liidu liikmena oleme andnud lubaduse panustada kestliku arengu eesmärgi saavutamisse,” märkis Mölder.

Selleks, et vähendada toidujäätmete teket ja kaasnevaid keskkonna-, sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid on keskkonnaministeeriumis erinevaid osapooli kaasates koostatud toidujäätmete tekke vältimise kava.

Kava koostamisse panustasid erinevad riigiasutused, nagu näiteks sotsiaalministeerium ja maaeluministeerium, erialaliidud, ettevõtted ja heategevusorganisatsioonid.

“Vastvalminud uuring näitab, et tegeleme koostööpartneritega toidujäätmete tekke vältimiseks samme astudes äärmiselt olulise teemaga ja usun, et keegi ei kahtle vajaduses võidelda toiduraiskamisega,” tõi Mölder välja.

Ühtlasi osalevad keskkonnaministeerium, sotsiaalministeerium, maaeluministeerium, Eesti Korteriühistute Liit ja Saaremaa vald sel aastal riigikantselei poolt ellu kutsutud avaliku sektori innovatsiooniprogrammis otsimaks lahendusi kodudes toiduraiskamise vähendamiseks.

Kommentaarid puuduvad