Lastekaitse liit: laste pealt ei tohi riik eelarves kokku hoida

uudised.ee

Lastekaitse liit leiab, et riigi eelarvestrateegias (RES) rahastuseta jäänud perelepitusseaduse rakendamine peab olema riigi prioriteet ja laste pealt kokku hoida ei tohi.

Liit kirjutas sotsiaalministeeriumile saadetud perelepitusseaduse kooskõlastuskirjas, et seadus on hea ja vajalik ja kõik oleks nagu korras. "Aga millega on selgitatav perelepitusseaduse eelnõu seletuskirjas sedastatu, et perelepitusteenuse rakendamise lisataotlust RES-i alusel ei rahastata?" küsis liit. 

Sotsiaalministeerium loodab täiendava rahastamise otsuse saada 2022. aasta riigieelarve menetlemise käigus, seisab eelnõu seletuskirjas. Lastekaitse Liit on seisukohal, et lapsi puudutavate otsuste puhul ei saa rääkida lootmisest täiendavale rahastusele, see rahastus on vaja vastavalt korduvalt lubatule eraldada.

Ratifitseerides ÜRO Lapse õiguste konventsiooni 1991. aastal, andis Eesti riik garantii, et riik lähtub oma otsustes lapse parimatest huvidest. Ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 24 sätestab kohustuse seada esikohale lapse huvid kõigis lastega seotud avalik-õiguslike asutuste ja eraõiguslike institutsioonide toimingutes, meenutavad lastekaitsjad. 

Sellele tuginevalt rõhutab Lastekaitse Liit vajadust perelepitussüsteemi loomiseks eelnõus planeeritavas ajaraamis ja valitsusel vajamineva ressursi eraldamiseks.

Liit märgib, et riik peab laste huvidest lähtuma igas otsuses – mitte ainult deklaratiivselt vaid ka reaalselt tegutsedes. Rahastusega seonduvalt tekib taaskord küsimus prioriteetidest. Perelepitussüsteem annab võimaluse vanemate lahkumineku korral tagada parimal moel laste heaolu.

Kommentaarid puuduvad