Statistikaameti küsitlejad alustavad taas kodukülastusi

Statistikaamet taasalustab isiku-uuringutega seotud andmete kogumiseks kodukülastusi, vahendab BNS.

COVID-19 levikut maakondades hinnatakse igal nädalal ja kodukülastusi tehakse vaid juhul, kui haigestumuse intensiivsus on terviseameti andmetel keskmine või madal. 

Statistikaameti küsitlusvõrgu osakonna juhataja Epp Karuse sõnul lähtub amet kodukülastuste jätkamisel terviseameti juhistest ning iga nädala alguses avaldatavast COVID-19 ülevaatest maakondade kaupa. „Jälgime olukorra muutumist pidevalt ja lepime kõik kodukülastused enne telefoni teel kokku. Kohtume vastajatega vaid juhul, kui terviseameti näitajate alusel arvutatav haigestumuse intensiivsus on maakonnas keskmine või madal,“ kinnitas Karus.

Esimesed uuringud, mille puhul statistikaamet taas kodukülastusi alustada soovib, on juunis algavad täiskasvanute oskuste uuring (PIAAC) ja Euroopa sotsiaaluuring (ESS). Statistikaamet pakub vastajatele soovi korral võimalust kohtuda väljaspool kodu, näiteks ameti ruumides või õues.

„Soovitame jätkuvalt nende uuringute puhul, kus saab vastata veebiküsitluse või telefoni teel, seda võimalust kasutada. Praegusel ajal on uuringutest saadav teave eriti oluline, sest see peegeldab, millist mõju on keeruline aeg inimestele ja majandusele avaldanud. Iga uuringusse valitud inimese vastus on meili väga oluline,“ lisas Karus.

Kõik statistikaameti küsitlejad on läbinud terviseameti korraldatud COVID-19 ohutusmeetmete koolituse. Statistikaameti küsitleja ei ole lubatud tööle, kui temal või tema pereliikmel on haigustunnused või kui ta tunneb ennast haiglaselt. Samuti ei kohtu vastajaga küsitleja, kes ise või kelle pereliige on viimase kümne päeva jooksul olnud lähikontaktis COVID-19-sse haigestunuga. 

Kodukülastusel hoiab küsitleja vastajaga ohutut distantsi, kasutab isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendeid ning pakub nende kasutamise võimalust ka vastajale. Küsitlejal on võimalus regulaarselt teha COVID-19 kiirtesti. 

Kommentaarid puuduvad