Kliimaaktivistid kogunevad Toompeale meeleavaldusele

uudised.ee

Tallinnas Toompea lossi esisel platsil toimub kolmapäeval meeleavaldus, et astuda vastu riigi soovile salastada SMI-andmed ja rahastada biomassist raiskava energia koostootmist põlevkiviga. 

“Koguneme Toompea Lossi esisel platsil kell 13, et tuua avalikkuse ette eelnõude looduskeskkonda hävitav ja kuritegelik olemus,” ütles kliimaliikumise Fridays For Future Eesti eestvedaja Henri Holtsmeier. 

Nimelt soovib valitsus seadustada biomassi suuremahulise põletamise põlevkivikateldes koos põlevkiviga ning statistiliste metsainventuuri (SMI-andmete) lähteandmete salastamise, võimaldades seega agentuuri juhtidele seadusevastast käitumist. Selline käitumine suurendab raiesurvet, võimendab kliimamuutusi ning kaotab võimaluse teadlastel kontrollida andmete õigsust, leiavad kliimaliikumise esindajad. 

Ainult ühe päeva jooksul arutab ja hääletab riigikogu mitut suure keskkonnamõjuga seadust kiirkorras, pidades alalhoidliku mõtteviisiga inimeste seisukohti ebaolulisteks.

Meeleavalduse eesmärk on tuua eelnõude valukohad avalikkuse ette ja seeläbi pidurdada seaduste ebademokraatlikul viisil vastuvõtmist ja soodustada avalikku arutelu vastavatel teemadel. 

Eelnõu 292 suhtes kriitilised täiendusettepanekud ei ole läbinud arutelu komisjonides. Arutelu on aga olemusliku tähtsusega riigikogu õiguspäraseks toimimiseks. 

Need on vaid mõned katastroofilised aspektid muret tegevates eelnõudes. Demokraatlikus riigis kujutab juhtorganite omavoli ohtu õigusriigile. Kiirkorras seaduste läbisurumine ei ole aktsepteeritav. 

Meeleavaldust korraldavad kliimaliikumine Fridays For Future, MTÜ-d Päästame Eesti Metsad, Eesti Metsa Abiks ja Eesti Roheline Liikumine. Lisaks keskkonnaliikumise ja organisatsiooni juhtidele võtavad sõna ka keskkonnateadlased Mihkel Kangur ja Grete Arro.

Kommentaarid puuduvad