Innovatsioonitabel: Eesti on üks kiireima innovatsiooniarenguga riik

uudised.ee

Euroopa innovatsioonitaseme viimased võrdlusandmed näitavad, et Eesti püsib kolmandat aastat tugevate innovaatorriikide seas ning on viimase seitsme aastaga teinud suurima arenguhüppe.

Euroopa innovatsiooni võrdlustabelis jagunevad riigid tulemuste põhjal nelja rühma: innovatsiooniliidrid ning tugevad, mõõdukad ja tagasihoidlikud innovaatorid, teatas haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) pressiesindaja teisipäeval. Innovatsiooniliidrina jätkab sarnaselt eelmise aastaga Rootsi, kellele järgnevad Soome, Taani ja Belgia. Eesti kuulub tugevate innovaatorite rühma koos Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Hollandi ja Luksemburgiga.

Kõigi tugevate innovaatorriikide näitajad on paranenud 2014. aastast saati, ent suurim tõusja on olnud Eesti, kes tegi märkimisväärse hüppe 2019. aastal ja tänavu. Tulemuste parandamise poolest teisele ja kolmandale kohale paigutuvad Holland ja Saksamaa.

HTM-i teadusosakonna juhataja Katrin Pihor märkis, Eesti paistab silma ennekõike ettevõtete omavahelise innovatsioonikoostöö poolest, palju tegeletakse toote- ja protsessiinnovatsiooniga ja ettevõtete kulutused innovatsioonile on kõrged. „Silmapaistvalt head on meie tulemused ka elukestvas õppes osalemises ning rahvusvahelises teaduskoostöös,“ lisas ta.

Eesti innovatsiooni murekohaks on aga endiselt erasektori madal TA mahukus. Ettevõtted ise investeerivad vähe ning ka riigi tugi ettevõtete TA investeeringuteks on tagasihoidlik. „Seega on ootuspärane, et Eestis on Euroopa keskmisega võrreldes märgatavalt madalam kesk- ja kõrgtehnoloogiliste ning teadmusmahukate toodete ekspordi maht ja vähene hõive kiiresti kasvavates ettevõtetes,“ lausus Pihor.

Euroopa innovatsioonitabelis võrreldakse erinevaid innovatsiooniga seotud näitajaid nii EL-i riikides kui ka teistes Euroopa ja naaberpiirkondade riikides. Hinnatakse erinevaid innovatsiooniga seotud näitajaid, nagu innovatsioonisõbralik keskkond, intellektuaalse omandiga seonduv, teadussüsteemi atraktiivsus, toetusmeetmed, inimressursid ja palju muud.

Kommentaarid puuduvad