Koroonahaigestumises tõuseb delta tüve osakaal

uudised.ee

Haigestumuse intensiivsus on üle-eestiliselt ECDC riskimaatriksi alusel madal, kuid languse foonil on delta tüve osakaal jätkuvalt kasvanud, samas on see olnud oodatust aeglasem.

25. nädala jooksul lisandus 165 haigusjuhtu. Võrreldes 24. nädalaga langes juhtude koguarv 41,5 protsenti ning langes ka nakatamiskordaja ehk R, mis on üle-eestiliselt 0,67. "Kindlasti peab arvestama, et langus võib osaliselt olla mõjutatud jaanipäeva aegsest madalamast testimise intensiivsusest," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

25. nädalal suurenes nakatumine tervishoiuasutustes, teadmata nakatumiskohaga juhtude osakaal ning oluliselt kasvas sisse toodud juhtude osakaal. Reisimisega oli seotud 49 juhtu, mis moodustas ligi 30 protsenti kõikidest juhtudest. Enim toodi haigusjuhte sisse Venemaalt ehk 32 juhtu. Vähenes nakatumiste osakaal perekonnas, tööl ja tutvusringkonnas. Nakatumiskoht jäi teadmata 33,4 protsenti juhtudest. Sümptomaatilised haigusjuhud moodustasid 73,9 protsenti ja ilma sümptomiteta 26,1 protsenti haigestunute üldarvust. Asümptomaatiliste haigusjuhtude osakaal suurenes.

Sepp rääkis, et delta tüve osakaalu kasv ei ole seni haigestumise kasvu põhjustanud ning siseriiklikku levikut ei ole veel täheldatud. SYNLAB-i andmetel on delta tüvi kasvanud 33-protsendini, kuid see on olnud oodatust aeglasem. "Viimasest võib järeldada, et senine seire ja kontroll delta tüvega nakatunute üle on olnud tõhus, kuid sissetoodud juhtude arv pidevalt suureneb, mistõttu on oluline valvsust mitte kaotada," lisas ta.

25. nädalal kinnitati sekveneerimise käigus 47 delta tüve, neist 3 sisse toodud ja 44 kohalikku juhtu. 28. juuni seisuga on sekveneeritud kokku 7360 proovi ning tuvastati: 5216 alfa mutatsiooniga viirustüve; 67 beeta mutatsiooniga viirustüve – neist 27 sisse toodud juhtu; 9 gamma mutatsiooniga tüve ja 159 delta mutatsiooniga viirustüve, neist üks B.617.1 ja 158 B.1.617.2.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9 protsenti haigete üldarvust. Maksimaalne hospitaliseerimiste arv oli 30. märtsil ehk 104 haiget. Maksimaalne haigete arv haiglaravil oli 5. aprillil ehk 727.  25. nädalal hospitaliseeriti 24 inimest ning võrreldes 24. nädalaga vähenes 40 protsendi võrra.

Üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 29,4 protsenti. Erinevalt varasemast perioodist kasvas 25. nädalal hospitaliseeritute hulgas oluliselt üle 60-aastaste osakaal. Samal ajal vähenes hospitaliseeritute hulgas noorte ja keskealiste osakaal.

Kommentaarid puuduvad