Kolmandatest riikidest tulevatel välismaalastel on vaja koroonatesti

uudised.ee

Valitsus kiitis kolmapäevasel e-istungil heaks korralduse, mille kohaselt pääsevad välismaalased Euroopa Liidu välistest kõrge nakkusohuga riikidest Eestisse üksnes juhul, kui nad teevad enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne.

Korralduse kohaselt nõutakse Eestisse saabumise eel testi tegemist nendest kolmandatest riikidest sisenemisel, mis ei kuulu Euroopa Liidu niinimetatud rohelisse nimekirja. Rohelisse nimekirja kuuluvate riikide loend on avaldatud välisministeeriumi kodulehel.

Enne Eestisse sisenemist peavad 72 tundi varem koroonaviiruse PCR- või uue võimalusena 48 tundi varem antigeeni kiirtesti tegema ning negatiivse tulemuse kohta tõendi esitama kõik rohelise nimekirja väliste kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ning kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel.

Korralduse kohaselt ei nõuta testi tegemist Eesti kodanikelt, alalistelt elanikelt ega Euroopa Liidu kodanikelt. Kehtima jäävad ka teised erandid, mille kohaselt ei pea testi tegema näiteks diplomaadid ega rahvusvaheliste kaubavedude autojuhid.

Muudatuse eesmärk on ennetada koroonaviiruse välismaalt Eestisse toomist ja vähendada viiruse riigisisese leviku ohtu. Eelmisel nädalal lisandus Eestis 227 COVID-19 haigusjuhtu, millest 51 toodi sisse välismaalt.

Korraldus hakkab kehtima 12. juulil. Korraldus avaldatakse Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Kommentaarid puuduvad