Tartu Ülikool pakub sügisest kitsamate erialade mikrokraadiprogramme

uudised.ee

Täiskasvanud õppijad saavad juba praegu registreeruda selle aasta sügissemestrist algavatesse mikrokraadiprogrammidesse, et omandada Tartu Ülikoolis lisaeriala või pädevus mõnes kitsamas valdkonnas.

Õppijad saavad õiguse, psühholoogia, majanduse, infotehnoloogia, hariduse, meditsiini, bioloogia ja tõlkimise valdkonnas valida kahekümne programmi vahel.  

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis arvestab tööturu vajadustega. Osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega ja õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena.  

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rõhutas, et ülikoolid ei ole juba ammu ainult tasemehariduse andjad, vaid pakuvad täiskasvanud õppijatele ka paindlikke ja mitmekesiseid täiendusõppevõimalusi. Tartu Ülikool oma ligi 40 000 õppijaga aastas on suurim täienduskoolitaja Eestis. 

„Suur ja minu hinnangul veel alakasutatud võimalus on täiendus- ja tasemeõppe kombineerimine. Juba praegu näeme, et täiskasvanud tulevad magistriõppesse ennast täiendama, ilma et nad tunneksid vajadust kraadi järele, mille omandamine kestab kaks või osakoormuse puhul kolm-neli aastat. Siin tulevadki mängu mikrokraadiprogrammid, mis on tasemeõppekavast märksa lühemad, kuid üksikute ainete õppimisega võrreldes põhjalikumad ja terviklikumad ning – mis kõige olulisem – võtavad arvesse tööturu vajadusi ja töötava inimese õppimisvõimalusi,” rääkis Valk. 

„Mikrokraadi  kasutuselevõtt on eesmärgina kirjas ka Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035. Selliseid programme korraldavad ülikoolid üle maailma, sest muutuv tööturg ja uued töö tegemise viisid nõuavad pidevalt järgmiste oskuste omandamist,“ selgitas Valk. 

Mikrokraadiprogrammid on mahuga 12–24 EAP-d ja kestavad ühe või kaks semestrit. Need on koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik tasemeõppekava alusel õppimist jätkata ja kõrghariduse või kraadi omandamiseni jõuda. 

Mikrokraadiprogrammide alusel oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitmel juhul tuleb arvestada lisatingimustega. Programmidesse saab registreeruda augustikuu viimaste päevadeni. Täpsemat infot mikrokraadiprogrammide sisu, tähtaegade ja tingimuste kohta leiab veebilehel ut.ee/mikrokraadid iga programmi tutvustuse juurest. 

Kommentaarid puuduvad