Kaitsevägi valmistub ajateenistusse saabujate vaktsineerimiseks

uudised.ee

Kaitsevägi valmistub järgmisel nädalal ajateenistusse saabujate koroonaviiruse vastaseks vaktsineerimiseks, vahendab BNS.

"Meie kogemus eelmise haiguspuhangu ajal näitas, et iga kümnes ajateenija haigestus ja tulenevalt sellest olid väga paljud karantiinis, mis mõjus halvasti väljaõppele," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. "Me ei saa lubada selle olukorra kordumist, mistõttu oleme valmis kõigi kutsealuste vaktsineerimiseks."

Kaitsevägi vaktsineerib mRNA vaktsiinidega kõik juulikutsega saabuvad mittevaktsineeritud ajateenijad koroonaviiruse vastu. Vaktsineerimine on oluline nii iga üksiku kui ka kõigi kaitseväelaste ja töötajate tervise kaitseks, sest turvaline töökeskkond sõltub kõigi üksikisikute panusest. Kaitseväe eesmärk on tagada nii ajateenijate, tegevväelaste kui ka töötajate maksimaalne vaktsineeritus, et täita võimalikult hästi oma põhiülesannet – kaitsta Eesti riiki.

"Ma rõhutan, et ka kõik tegevväelased ja töötajad, kelle puhul on oht haiguse korral nakatada oma kaastöölisi, peavad ennast vaktsineerima, et tagada kaitseväe lahingvõime," lisas kindralleitnant Herem.

Kaitseväe peastaabi meditsiiniteenistuse staabiohvitseri major Elle Jürgensoni sõnul on seatud eesmärgiks, et kõik kutsealused oleksid vähemalt ühe vaktsiinidoosi kätte saanud hiljemalt 25. juuliks.

"Hetkel on haiguse levik taas tõusuteel ning seda eriti noorte hulgas. Kaitseväe poolt pakutu on väga hea võimalus ennast haiguse vastu vaktsineerida ning lisab nii kutsealusele endale kui ka tervele kollektiivile kindluse, et COVIDi levik kaitseväes saab olema väga piiratud ja noored ei haigestu," lisas major Jürgenson.

Kaitsevägi on läbi viinud riskianalüüsi ja selgitanud välja ametikohad, mille puhul on oht kaastöötajaid nakatada ning vaktsineerimine on vajalik. Hetkeseisuga on kaitseväes vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 76 protsenti inimestest. Kõikides kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes on vaktsineerituse tase 72-93 protsendini.

Vaktsineerimisest keeldumisel tuleb arvestada tavapäraste riigis kehtivate piirangutega. Lisaks võidakse kaitseväe juhataja käskkirjaga rakendada lisapiiranguid teenistuses ning liikumises väeosas ja väeosa territooriumilt välja, et takistada haiguse levikut. Mittevaktsineeritutel tuleb pärast igakordset väeosast lahkumist teha naasmisel COVID-19 kiirtest.

Järgmisel nädalal saabub kaitseväkke ligikaudu 2000 ajateenijat.

Kommentaarid puuduvad