Peaminister Kaja Kallas: Eesti aitab Afganistani koostööpartnereid

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Eesti valmis vastu võtma kuni 10 Afganistanist evakueeritud inimest ning selle arvu sisse kuuluvad nii EL-i kui ka NATO-ga koostööd teinud inimesed ja nende vahetud pereliikmed.

Lisaks sellele plaanib valitsus arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegeleva organisatsiooni Mondoga Afganistanis koostööd teinud inimeste vastuvõtmist, kelle täpne arv selgub lähipäevil.

“Afganistanis toimuv kaos šokeerib jätkuvalt demokraatlikku maailma,” nentis peaminister Kallas. “Riigina tahame anda panuse Afganistanis lahvatanud humanitaarkriisi lahendamisse. Praeguse seisuga on Eesti valmis varjupaika pakkuma kuni 10-le inimesele. Täpsemalt inimestele, kelle elu on sattunud kodumaal hädaohtu koostöö tõttu Euroopa Liidu või NATO-ga ja nende vahetutele pereliikmetele. Samuti tahame aidata neid, kes on teinud meiega koostööd Mondo kaudu. Täpsem inimeste arv, kellele Eesti saab osutada rahvusvahelist kaitset, selgub lähipäevil.”

Mondo MTÜ on aastaid tegelenud Afganistani sotsiaalse arengu toetamisega naiste tervise ja tüdrukute hariduse edendamisel. Näiteks on tänu nende tegevusele kohapeal koolitatud ligi 120 ämmaemandat.

Julgeolekuolukord Afganistanis on kiiresti muutuv. Peale liitlasvägede väljatoomist kontrollib Taliban kõiki peamisi Afganistani linnu, sealhulgas läks pühapäeval Talibani kontrolli alla pealinn Kabul.

“Afganistani julgeolekuolukord mõjutab otseselt Euroopat ja maailma. Mida halvem on sealsete tsiviilelanike olukord ja mida rohkem kaasneb neile kannatusi, seda suuremaks kujuneb riigist väljuv põgenikelaine,” ütles välisminister Eva-Maria Liimets. “Afgaanid on juba praegu Euroopa Liidus asüülitaotlejate hulgas teisel kohal.”

Välisminister lisas, et rahvusvahelise kaitse andmisega Afganistanist evakueeritutele täidab Eesti EL-i ja NATO riikidega oma kohustust meid aidanud inimeste suhtes ning samuti peame jätkama rahvusvahelist survet, et hoida ära edasine vägivald ja inimõiguste rikkumised riigi rahumeelsete elanike vastu.

Kommentaarid puuduvad