Uuring: töötajate kindlustunne on kasvanud

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud tööturu-uuringu järgi leiaksid pooled töötajatest endale praegusega samaväärse töökoha mõne kuuga, 18 protsenti töötajatest plaanibki lähiajal tööd vahetada.

Pea 9000 töövõtjat kaasanud uuringus paluti vastajatel hinnata, kui kaua kuluks neil aega uue, praegusega samaväärse, töökoha leidmisele. 46 protsenti vastajatest leidsid, et neil kuluks uue töökoha leidmiseks mõni kuu, neist 31 protsendil vaid paar kuud ja 15 protsendil kolm kuni neli kuud, teatasid CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuur.

17 protsendil töötajatest võtaks uue töökoha leidmine rohkem kui mõne kuu, neist 8 protsendil viis kuni kuus kuud ja 9 protsendil rohkem kui pool aastat. Vaid 10 protsenti vastajatest tõi välja, et nemad ei suudakski praegusega samaväärset töökohta tööturult leida. Lisaks ei osanud 27 protsenti vastajatest hinnata, kui kaua neil töökoha leidmisele kuluks.

“Võrreldes 2020. aasta sügisega, on töövõtjate enesekindlus töö leidmisel kasvanud – siis pidas mõne kuuga uue töökoha leidmist tõenäoliseks 41 protsenti töövõtjatest,” ütles CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ja lisas, et enesekindlust on märgata ka töötajate plaanides lähiajal tööd vahetada.

“Nimelt tõi 18 protsenti uuringus osalenutest välja, et nad plaanivad järgmise kuue kuu jooksul tööd vahetada, mis on sarnane näitaja 2019. aastaga,” lisas Auväärt.

38 protsenti töövõtjatest otsib ise aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Lisaks tõi 40 protsenti töötajatest uuringus esile, et kuigi nad ise aktiivselt uut tööd ei otsi, on nad siiski avatud tööpakkumistele.

Üldse ei otsi tööd ega ole ka tööpakkumistele avatud 22 protsenti töövõtjatest, mida on paar protsenti vähem kui möödunud aastal samal ajal.

“Töötajate valmisolekut tööd vahetada ja enesekindlust mõjutab tööandjate kasvanud värbamisaktiivsus, mis on taastunud eelmise kevade šokist. Koguni 42 protsenti töövõtjatest tõi uuringus välja et nad on lähiajal saanud kutseid tööle kandideerimiseks,” märkis Auväärt.

Sagedamini on kandideerima kutsutud juhte ja tippspetsialiste, samuti oskustöölisi. IKT eriala töötajatest kutsuti kandideerima 63 protsenti ning rohkem oli kandideerimise kutseid saanud töötajaid veel ka õigusvaldkonnas, personalitöö-, ehituse- ning juhtimise erialadel.

Uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas Eesti suurimat tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. 2021. aasta kevadel korraldatud töötajate küsitlusele vastas 8963 töötajat ja tööotsijat.

Kommentaarid puuduvad