Isamaa: Tanel Kiik peab ametist tagasi astuma

Erakonna Isamaa juhatus leiab, et tervise ja tööminister Tanel Kiik  ei ole suutnud täita endale võetud ülesandeid ja peab seetõttu ametist tagasi astuma.

Tervise ja tööminister Tanel Kiige juhtimisel ei suuda valitsus täita vaktsineerimisplaanis seatud eesmärki vaktsineerida 22. septembriks 70 protsenti täisealisest elanikkonnast, teatas erakonna esindaja. Eesmärgid on täitmata ka eakate vaktsineerimisel, kuigi just riskigruppi kuuluvate vanemaealiste vaktsineerimine peaks olema prioriteet.

Madal vaktsineerituse tase ja Eesti mahajäämus teistest Euroopa riikidest ja lähinaabritest tähendab, et Eesti inimesed ei saa naasta normaalse elukorralduse juurde. Samal ajal kui riigid nagu Soome ja Taani liiguvad samm-sammult piirangute kaotamise ja kodanike ühetaolise kohtlemise suunas valitseb Eestis jätkuvalt vaktsineerimiskaos, mis kasvatab pingeid ühiskonnas.

Riik ei saa ega tohi sundida inimesi vaktsineerima, kuid õigete otsuste ja hea juhtimise korral on võimalik luua eeldused ja võimalused selleks, et piisav osa Eesti inimestest saaksid vaktsineeritud. Lisaks on Kiik ja tema alluvad levitanud eksitavat infot propageerides vaktsineerimispassi kui nakkusohutuse tõendit. Inimeste vastu tuleb olla aus ja öelda, et ka vaktsineeritud inimene võib nakkust levitada, kuid sellele vaatamata on vaktsineerimine mõistlik.

Erakonna eestseisus leiab, et Kiik ei ole suutnud täita seatud eesmärke ja ülesandeid. Selle asemel on terviseametit, ravimiametit ja sotsiaalministeeriumit saatnud järjepidevad skandaalid ning järgemööda on ametist vabastatud või vabatahtlikult lahkunud ametiasutuste juhid. Tekkinud vaktsineerimiskaose eest pole ainsana võtnud vastutust tervise- ja tööminister.

Isamaa eestseisus leiab, et avaliku võimu teostamise eelduseks on ka valmisolek kanda vastutust. Tanel Kiik ei ole suutnud täita endale võetud ülesandeid ning tagada oma valdkonna juhtimist, mistõttu peaks ta ametist tagasi astuma.

Kommentaarid puuduvad