Eesti tõusis maailmas üheks hinnatumaks iduettevõtluse kasvulavaks

 

Hiljuti avaldatud maailma suurimast iduettevõtlusele keskenduvast uuringust Global Startup Ecosystem Report 2021 selgus, et Eesti on arenevate start-up ökosüsteemide hulgas tõusnud maailmas kõrgele kuuendale kohale. Aastaga on Eesti edetabelis kerkinud koguni kaheksa kohta.

Uuring, mis hõlmab üle maailma 275 start-up ökosüsteemi, toob Eesti turu tugevaima küljena välja selle laia ulatuse. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on Eesti kõrge koha taga meie kiiresti kasvava iduettevõtete kogukonna aktiivsus. „Kasvupotentsiaali otsimine on lahutamatu osa start-up ettevõtete olemusest. Eesti on piisavalt suur, et oma äriideede elujõulisusele kinnitust leida, kuid piisavalt väike, et mitte piirduda vaid koduturuga toodete või teenuste pakkumisel,“ sõnas Sutt. „Üheks parimaks iduettevõtluse kasvulavaks tõusmine aitab meil kiirendada üleminekut tulevikumajandusele ja luua Eestisse innovaatilisi ning teadusmahukaid ettevõtteid. Juba täna toovad iduettevõtted riigile 100 miljonit eurot puhtalt tööjõumaksude pealt ja see number on kindlasti kasvuteel,“ lisas Sutt.

Startup Genome’i koostatud raportist nähtub, et pooled esikümnesse kuuluvatest start-up ökosüsteemidest asuvad Euroopas. Ajal, mil teistele Euroopa tõmbekeskustele pakkus taganttuult talentide kaasamine, on nende leidmine uuringu kohaselt Eesti üks suurimaid väljakutseid. E-residentsuse programmi tegevjuhi Lauri Haava sõnul annab oma osa vajalikuks tõukeks ka e-residentsuse programm. „Ülemaailmset haaret on võimalik saavutada ainult ülemaailmse kogemusega, mida e-residendid just pakuvad. Lisaks rikastavad Eesti e-residendid oluliselt meie iduettevõtluse skeenet ja annavad sellele tooni, sest ligi kolmandik Eesti start-up firmadest on nende poolt asutatud. See tõestab, et välismaalased näevad Eestit innovatsioonikeskusena, kus ideid ellu viia,“ ütles Haav.

Haav lisas, et e-residendid võimendavad Eesti sõnumeid ja tugevdavad meie positsiooni rahvusvahelises konkurentsis. „E-residendid on enim asutanud äritarkvara arendamise ja finantstehnoloogia lahendustega tegelevaid ettevõtteid, mistõttu lendab sõnum Eesti e-riigist aina kaugemale. Meie e-residendid väärtustavad kõrgelt Eesti ettevõtluskeskkonna vähest bürokraatiat, lihtsat maksusüsteemi ja läbipaistvust. Tänutäheks panustavad nad Eesti majandusse uute teadmiste, oskuste ja kogemustega,“ tõi Haav välja. Ta märkis, et tegemist on sümbioosiga, kus riigipoolset avatust premeerivad Eesti kõrged tabelikohad rahvusvahelistes uuringutes. „Vähe on valdkondi, kus Eesti on maailma absoluutses tipus, kuid iduettevõtlus on üks neist. E-residendid annavad Eesti start-up kogukonnale täiendavat hoogu ja on väga väärtuslik ressurss,“ sõnas Haav.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul iseloomustab Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi otsustusjulgus. Näiteks loodi 2017. aastal startup-viisa programm, mis võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel Eesti iduettevõtete heaks töötada, oma iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada. „Praegu on iga viies start-up Eestis asutatud tänu viisale ja selle abil on talente kaasanud iga kümnes iduettevõte. See laialdane kaasamisprotsess algas juba neli aastat tagasi ja täna näeme, et taolisi samme astuvad kõik suuremad iduettevõtluse keskused maailmas,“ ütles Peeterson.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

E-residentsuse programm loodi 2014. aasta lõpus eesmärgiga pakkuda välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. Alates e-residentsuse programmi käivitamisest on tänaseks ligi 85 000 e-residendi Eestisse loonud enam kui 18 000 uut ettevõtet. Lisaks kaudsele tulule, mis tuleneb muuhulgas e-residente teenindavate Eesti ettevõtete kasvust ja investeeringutest, on programmi otsene majanduslik mõju Eesti riigieelarvele olnud üle 70 miljoni euro.

Kommentaarid puuduvad