Uuring: COVID-19 kriis on põhjustanud kolmandikul töötajatest ärevust 

uudised.ee

Koroonakriisist tingitud piirangud ja teadmatus tuleviku ees tekitab kolmandikul töötajatest ärevust, selgus CV-Online/CV.ee poolt oktoobris läbiviidud küsitlusest, et uurida, kuidas on COVID-19 kriis mõjutanud töötajate vaimset tervis.

Vaimse häirega diagnoositud töötajate arv on aastaga kasvanud viie protsendi võrra, lisaks tõi veerand töötajatest välja, et koroonakriis on nende vaimsele tervisele negatiivset mõju avaldanud. COVID-19 kriis on inimestes tekitanud eelkõige muremõtteid ja hirmu – piirangud ja teadmatus tuleviku ees on kolmandikul töötajatest põhjustanud ärevust. 

Polariseeriv vaktsineerimise teema võib samuti töökeskkonnas tekitada pingeid ja ärevust: 18 protsenti töötajatest tõi välja, et vaktsineerimata töökaaslased panevad neid muretsema oma turvalisuse pärast. Pea sama palju töötajaid on kartnud, et tööandja survestab neid vaktsineerima. Positiivsena leiavad enamik töötajatest, et nende tööandja propageerib turvalist töökeskkonda. 

“CV.ee töötajate vaimse tervise uuringust jääb eelkõige kõlama suur murefoon,” rääkis CV-Online’i turundusjuht Karla Oder. “Kuigi muretsemine töökoha säilimise pärast on aastaga korralikult langenud, tekitab töötajates muret vaktsineerimine, samuti tuntakse ohtu võimaluse pärast nakatuda tööle sõites või tööl koroonaviirusesse.”

Kodukontorist töötamise näol vähendatakse kontakte ja see on nakkuste piiramiseks soovitatav töötamise viis. Samal ajal isoleerib kaugtöö töötaja kolleegidest – vähenevad vahetu suhtlus töökaaslastega, arutelud ning tööülesandeid täidetakse pigem üksi. 

20 protsenti töötajatest leidis, et pidev kodukontorist töötamine Covid-19 kriisi ajal pani neid tundma üksikuna ja nad tundsid puudust kolleegidega suhtlemisest. Samuti on töötajates stressi tekitanud distantsõppel lapsed, kelle tõttu on töö tegemine raskendatud. 

Kommentaarid puuduvad