Tallinn saadab koolid veel üheks nädalaks osalisele distantsõppele

uudised.ee

Tallinna linnavalitsus otsustas täna, et pealinna koolide 4.-8. klasside õpilased jäävad koduõppele ka järgmisel nädalal, kirjutab Postimees. 

Linnavalitsuse korralduses öeldakse: «Toetada ajavahemikul 08.11-12.11.2021 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 4.-8. klasside õpilaste (välja arvatud hariduslike erivajaduste õpilaste õppetegevus) õppetegevuse korraldamist distantsõppena, tagades õpilastele koolikohustuse täitmise riikliku ja kooli õppekava tingimuste kohaselt.»

Linnavalitsus koostöös koolijuhtide, Tallinna haridusameti ning tervisealaspetsialistidega jätkab koroonaviiruse leviku analüüsimist, kujundades nädala jooksul Tallinna ühise seisukoha õppetegevuse korraldamise tingimuste kohta.

Linnavalitsus tagab vajaduse korral koolidele õppetegevuse muudatuste ettevalmistamisest tuleneva administratiivse ja juriidilise toe. Ühtlasi kohustab linnavalitsuse korraldus koole jätkama vaktsineerimise korraldamist. Tallinna haridusametile tehakse ülesandeks koostöös haridusasutuste ning meditsiiniteenuste osutajatega korraldada koolipersonalile koroonaviiruse vastase vaktsiini tõhustusdoosi kättesaadavaks tegemine.

Tallinna linna asutuste töökorralduses rakendatakse alates 1. novembrist kollast ststsenaariumi, mis tähendab, et üldjuhul toimub suhtlemine elektrooniliste kanalite kaudu.

Kommentaarid puuduvad