Teenistusest vabastatud kaitseväelased pöördusid kohtusse

uudised.ee

Tallinna halduskohtule on kolmapäevaks laekunud kümme kaebust, mis on seotud COVID-i vastu vaktsineerimisest keeldumise tõttu kaitseväe teenistuses vabastamisega, vahendab BNS.

Kaebajad taotlevad, et kohus keelaks kaitseväe juhatajal neid teenistusest vabastada või tühistaks juba teenistusest vabastamise käskkirjad. Osa kaebusi on laekunud üksik- ja osa ühiskaebustena ehk kaebajaid isikutena on asjades kokku hulga rohkem.

Kuue kaebuse osas ei ole halduskohus veel seisukohta jõudnud võtta. Üks kaebus on jäetud käiguta, andes kaebajatele tähtaja kaebuse täpsustamiseks.

Kolme kaebuse osas on kohus kaebused menetlusse võtnud ning rahuldanud ka esialgse õiguskaitse taotluse, keelates kaitseväel anda välja käskkiri kaebuse esitajate teenistusest vabastamiseks.

Kaitsevägi vabastas oktoobris vaktsineerimisest keeldumise tõttu ametist 46 teenistujat.

“Tänaseks on kaitseväeteenistusest vabastatud 46 teenistujat, kes ei soovinud esitada nõutud tõendit (vaktsineerimise kohta – toim),” on kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna pressijaoskonna ülem kapten Taavi Karotamm öelnud Postimehele. “30 olid tegevväelased ja 16 tsiviilteenistujad. Teenistusest vabastati kaheksa ohvitseri.”

Teenistusest vabastatutest olid 13 käinud välisoperatsioonil Afganistanis, Bosnia ja Hertsegoviinas, Liibanonis ja Malis. Kõigis nendes riikides teenimiseks on vaja vaktsineerida A- ja B-hepatiidi, lisaks ühes või teises riigis ka kõhutüüfuse, kollapalaviku, marutõve, meningokoki, poliomüeliidi ja puukentsefaliidi vastu ehk vastuseisu tekitas vabastatutes just koroonavaktsiin.

Kaitseväe juht kindralleitnant Martin Herem käskis augusti lõpus vastavalt valitsuse korraldusele koostada kaitseväe koroonaviirust puudutava riskianalüüsi, 13. septembriks pidid kõik töötajad sellega tutvuma ning esitama tõendi koroonaviiruse vastu vaktsineerituse, vaktsineerimisega alustamise kohta või põhjendusega, miks nad ei saa vaktsineerida.

Kommentaarid puuduvad