Koolides tehtud kiirtestimine näitab nakatumise langust

uudised.ee

Eesti koolides kaks nädalat toimunud koroonaviiruse kiirtestimine näitab nakatumise vähenemist, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Sel nädalal vähenes kiirtestide positiivsete tulemuste hulk märgatavalt nii õpilaste kui ka õpetajate seas, samuti suurenes nende koolide arv, kus ei tuvastatud ühtegi positiivset koroonatesti, selgub haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud koolide küsitlusest. Pisut vähenes ka testimisest keeldunud õpilaste arv.

Ministeeriumi koostatud ülevaate kohaselt said küsitlusele vastanud koolides lõppeva nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 568 õpilast, mida on 354 võrra ehk 38 protsendi võrra vähem kui eelmise nädala 922. Koolitöötajate seas oli langus 117-lt 85-le ehk 27 protsenti. Kokku tuvastati nädalaga 653 positiivset kiirtesti.

Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud sel nädalal 231 koolis, eelmisel nädalal oli selliseid koole 212.

Testimisest keeldus koolides keskmiselt 7 protsenti õpilastest, mida on pisut vähem kui eelmise nädala 8 protsenti. Testimisest keeldunud õpilasi ei olnud 71 koolis, rohkem kui 100 õpilast keeldus testimisest 15 koolis, kus küsitlusele vastati.

Kõige rohkem positiivseid teste ehk 17 oli ühes Tallinna koolis. Kümme või enam positiivset testitulemust saadi üheksas koolis.

Ministeeriumi küsitlusele edastas vastused 448 kooli ehk 87 protsenti kõigist üldhariduskoolidest.

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides ligi 103 000 õpilast ja üle 20 000 töötaja. Keskmiselt testiti koolides 78 protsenti kõigist õpilastest ja 89 protsenti töötajatest. Kõige vähem toimus testimisi Ida-Virumaal ja Viljandimaal – mõlemas 72 protsenti. Suurim koolides testitud õpilaste osakaal oli Raplamaal 89 protsendiga, Saaremaal 87 ja Tartumaal 86 protsendiga. Keskmine testitute osakaal võrreldes eelmise nädalaga ei muutunud.

Kommentaarid puuduvad