Haridusminister Liina Kersna soovitab edaspidi koolides testida vaid vaktsineerimata ja haigust põdemata õpilasi

uudised.ee

Nelja nädala jooksul on koolides toimunud kiirtestimistes saadud 2742 positiivset testitulemust. Testimine jätkub, et avastada võimalikud viirusekandjad ja hoida koolid turvaliselt avatuna, kuid testida soovitatakse edaspidi vaid vaktsineerimata ja haigust põdemata õpilasi. 

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on kiirtestimine aidanud kaasa nii üldisele viiruse leviku taandumisele kui ka koolikollete arvu jätkuvale kahanemisele. “Rõõmustav on näha, et iga nädalaga on järjest vähem positiivse kiirtesti tulemuse saanuid,” sõnas Kersna. “Kuna ka üldine nakatumine on langenud, soovitame nüüd testida vaktsineerimata ja haigust põdemata õpilasi. Uuringud näitavad, et 12–15aastased vaktsineeritud noored haigestuvad kuni 10 korda vähem ja 16–19aastased kuni 5 korda vähem kui vaktsineerimata eakaaslased.”

Ministri teatel võib kool koostöös omavalitsusega ka tihedamini testida, kuid siis tuleb täiendavad testid vajadusel ise soetada. “Kiirteste tarnitakse edaspidi koolidesse arvestusega, et testitakse kaks korda nädalas vaktsineerimata ja hiljuti koroonat põdemata õpilasi,” selgitas Kersna, kelle sõnul on kiirtestimist esialgu kavas jätkata veebruarini – täpsemalt sõltub see viiruse leviku olukorrast.

Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel on 1. novembrist toimunud õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate kiirtestimine ning igal nädalal on kogutud testimistulemuste kohta koolidelt ka tagasisidet. Ministeerium tunnustab ja tänab koole, kes on edukalt kiirtestimise läbiviimisega hakkama saanud ning iganädalaselt operatiivselt ka andmeid edastavad.  

Neljandal nädalal vastas kiirtestimise küsitlusele 478 kooli ehk 92,5 protsenti üldhariduskoolidest. Vastuseid edastanud koolide arv on sama kui eelmisel nädalal. Kogutud andmed näitavad positiivsete testide arvu jätkuvat vähenemist. Selle nädala jooksul sai positiivse kiirtesti tulemuse 392, nädal varem 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922 õpilast.

Koolitöötajatest andis sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 61 töötajat. Esimesel testimisnädalal oli neid aga 117, teisel 90 ja kolmandal 69.

Kokku on novembri jooksul positiivse kiirtesti tulemuse saanud 2405 õpilast ja 337 töötajat ehk küsitlustele vastanud üldhariduskoolides on kokku tuvastatud 2742 positiivset kiirtesti.

Testimiste ja testitute koguarvud on võrreldes eelmise nädalaga muutunud vastavalt ministeeriumi suunistele – pisut on vähenenud testitute osakaal ja suurem osa koole testib kaks korda nädalas. 79 koolis testiti õpilasi 3 korda, 372 koolis 2 korda ja 26 koolis ühe korra. Ühes vastanud koolis ei testitud õpilasi ühtegi korda.

Kõige rohkem positiivseid õpilaste teste – 17 – oli ühes Tallinna koolis. 10 või enam õpilast said positiivse testitulemuse 6 koolis. Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud 319 koolis ehk 67 protsendil vastanud koolides, eelmisel nädalal 283 koolis ehk 58 protsendil vastanutest.

Kiirtestimine jätkub esialgu veebruarini, täpsem korraldus sõltub koroonaviiruse leviku olukorrast riigis. Teste hakkab detsembrist tarnima Medesto Logistics OÜ. Koolidesse jõuavad samalaadsed lapsesõbralikud ninasõõrme eesäärest võetavad testid

Kommentaarid puuduvad