Keskerakond läheb miljonieurose keelatud annetuse asjas riigikohtusse

Keskerakond vaidlustab riigikohtus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, mille järgi tuleks Keskerakonnal miljonieurone keelatud annetus ettevõttele tagastada, kirjutab Postimees.

Kuu tagasi otsustas Tallinna ringkonnakohus, et Keskerakonnal tuleb keelatud annetus Midfield OÜ-le tagastada. Kuivõrd esmaspäeval on viimane päev kassatsiooniks, kinnitas erakond, et pöördub riigikohtusse.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi sõnas, et tegu on põhimõttelise küsimusega, mis vajab õiguslikku selgust maksimaalses ulatuses. "Nimelt kas on võimalik minevikus tasu eest osutatud reklaamiteenuseid lugeda keelatud annetuseks põhjusel, et teenuseosutaja kaudsel meetodil arvutatud kasumimarginaal ei olnud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni hinnangul piisavalt suur," kommenteeris Hanimägi.

"Sisuliselt võib antud vaidlus avaldada väga tugevalt mõju õiguspraktikale riigis, mitte ainult tulevastele poliitkampaaniatele ehk mõjutada mitte ainult erakondi, vaid ka eraettevõtlust," leiab ta. 

Tema sõnul on küsimus selles, kas ja mil moel saab määrata ühe ettevõtte kaupade või teenuste hindade vastavust turutasemele pelgalt läbi selle, milline oli ettevõtte tagantjärele arvutatav brutokasumi marginaal või muu statistiline majandusnäitaja, ilma et oleks analüüsitud osutatavate teenuste sisu, mahtu ja võrreldud analoogsete teenuste ühikhindadega. "Keskerakond on tasunud kõik arved ja täitnud lepingulised suhted aastatel 2009-2015 reklaamialast koostööd teinud ettevõttele, sealjuures on teenuseid osutatud firma saanud koostöö tulemusel kasumit. Ometi heidetakse ette erakonnale, et teenusepakkuja majandusnäitajad ei olnud küllalt head," selgitas Hanimägi. 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon kohustas 8. aprillil 2019 oma ettekirjutusega Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetusena miljon eurot.

Vaidluse all oli ettekirjutus, millega kohustati kaebajat tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt kaebajale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ kaebajale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste kohaselt korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Keskerakondlased ei nõustu keelatud annetuse loogikaga, kuna teenuse tellija ei saa ega pea nende hinnangul teenuseid tellides teadma, milline on teenusepakkuja "keskmine" hind või kas mõni konkurent pakub sarnast teenust odavamalt või kallimalt. Niisamuti tuleb erakonna hinnangul arvesse võtta tegureid, mis hinnakujundust kõigis sektorites mõjutavad – pikaaegne kliendisuhe, tellitud mahud ja näiteks teenuse olemus. Samuti pole võimalik teenust ostes isegi teoreetiliselt ette teada, milline on teenusepakkuja keskmine kasumimarginaal, mis selgub tegelikult alles retrospektiivselt majandusaasta aruande esitamise järgselt, põhjendas Hanimägi.

"Niisamuti pole teenust ostval erakonnal võimalik teenust tellides garanteerida teenusepakkujale kasumit, kui teenusepakkuja ise ei suuda oma tööga toime tulla ja püsida kokkulepitud eelarve piires. Meie hinnangul on üleval veel mitmeid küsimusi, mis ei ole saanud vastuseid ega ole põhjendatud," täpsustas peasekretär. 

"Juhul, kui tõepoolest leitakse, et erakond on maksnud vähem kui justkui oleks pidanud, tekitab see kindlasti ka laiema küsimuse - mil moel tulevikus reguleerida erakondade kampaaniad ning koostööd eraettevõtetega, sealhulgas nii reklaamiagentuuride kui ka meediamajadega," tõdes Hanimägi. Täna kohtu poolt aktsepteeritud metoodika puhul ei tohiks tema sõnul ükskõik mis toote või teenuse hinnastamisel olla hinnavahet, ehk kõik erakonnad peavad saama täpselt sama hinnaga reklaamiteenust, kuid samas pole need andmed jooksvalt teenust ostes kunagi teada. "Samuti oleks välistatud konkureerivate hinnapakkumiste võtmise kaudu teenuste ostmine, sest parima hinnaga pakkuja väljavalimisel oleks justkui automaatselt tegemist keelatud annetusega osas, milles tehingu hind oleks keskmisest madalam," lisas ta. 

Selles, et erakondade rahastamise üle tuleb teha ranget järelevalvet Keskerakond ei kahtle. Küll aga ei saa erakonna hinnangul tähendada kohustust teha majanduslikult ebamõistlikke ja erakonda finantsiliselt kahjustavaid tehinguid.

Kommentaarid puuduvad