TLÜ PEATAS KOOSTÖÖ! Räige! Ilmavaatleja Jüri Kamenik ahistas “uuringute” käigus noori mehi

uudised.ee

Tallinna Ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektor ning meedias korduvalt ilmavaatlustest rääkinud Jüri Kamenik on väidetavalt viinud juba aastaid läbi põieuuringuid, milles osalejate väitel on neid seksuaalselt ära kasutatud.

Kuigi Kameniku sõnul oli kord tegemist Tallinna Ülikooli ja siis hoopis Tartu Ülikooli uuringutega, pole kummagi ülikooli kinnitusel ühtegi sellist teadusprojekti kunagi eksisteerinud.

Ohvrite kinnitusel pidid nad "uuringu" raames jooma ohtralt vett ning seejärel tegema aluspesu väel erinevaid harjutusi. Mida uuring edais läks, seda veidramaks asi muutus - mängu tuli alkohol ja Kameniku imelikud soovid poistele. 

"Enne põie tühjendamist pidin end rahuldama kuni orgasmini. Kamenik ütles, et vastasel juhul rahalist toetust ei saa ja ülikool ei arvesta uurimust," rääkis üks ohver, kelle sõnul tuli sügisel veel üks uuring. "Et seda läbi viia, pidi ta hakkama mu suguelundit katsuma ja masseerima. Ütlesin selgelt, et ei ole nõus ega soovi, mille peale karjus Kamenik, et sel juhul ei lähe uuring enam arvesse…"

Artikkel refereeritud Postimehest.

Tallinna ülikool teatas nüüd, et kuriteokahtluse alla sattunud Jüri Kamenik ei vii asjaolude selgumiseni Tallinna ülikoolis läbi õppetegevust.

Tallinna ülikool teatas, et looduse- ja terviseteaduste instituudi juhtkond kohtub Jüri Kamenikuga teisipäeval, et esitatud kahtlustuste ja politsei poolt alustatud menetluse teemal temaga vestelda. 

Lisaks otsustas instituudi juhtkond, et kuni asjaolude selgumiseni ei vii Jüri Kamenik ülikoolis läbi mistahes akadeemilist tegevust, sealhulgas õppetööd tudengitega.

Ühtlasi pani ülikool kirja soovitused, mille abil saavad teadusuuringus osalemise kutse saanud inimesed veenduda uuringu usaldusväärsuses.

Kui isik saab kutse teadusuuringus osalemiseks, peab ta saama esmalt allkirjastamiseks ja tutvumiseks kirjaliku nõusoleku. Seda nimetatakse informeeritud nõusolekuks.

Informeeritud nõusolekus peavad olema kirjeldatud järgmised osad - teadusuuringu projektijuhi nimi koos tema kontaktandmetega ning teadusliku kraadi tiitli ja ametinimetusega, mis viitavad sellele, et projektijuhi uurimisvaldkond on seotud teadusuuringu valdkonnaga, samuti akadeemilise asutuse nimi, mis on teadusuuringuga seotud ning selgitus, millisest allikast pärineb uuringu finantseerimine.

Ka peab olema teadusuuringu põhjalik kirjalik selgitus eesmärkidest ja uuringu läbiviimise korraldusest, kirjeldus sellest, kuidas on tagatud uuringus osaleja isikuandmete kaitse. Samuti kirjeldus riskidest, mille käigus võivad isikuandmed lekkida, selgitus, kuidas kaalub uuringus osalemise võimalik kahju üle uuringu tulemustest tekkiva ühiskondliku kasu ning uuringu tulemuste ühiskondliku kasu selgitus.

Lisaks peab olema viide sellele, et osalejal on alati õigus mistahes etapis uuringus osalemine katkestada.

TÜ soovitab täiendavalt juhul, kui on saadud kutse osalema teadusuuringus, selle usaldusväärsuses veenduda ning guugeldada teadusuuringu projektijuhi nime. Akadeemilise töötaja guugeldamise tulemusena peaks ilmnema tema Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) profiili link, milles on kirjeldatud isiku peamised akadeemilised projektid ja tööd ning uurimisvaldkonnad. ETIS-e järgi saab veenduda, kas projektijuht on seotud selle teadusvaldkonnaga, millega on seotud uuring.

Informeeritud nõusolekus peab olema viide sellele, milline teadusasutus on uuringuga seotud. Selleks, et veenduda teadusuuringu usaldusväärsuses, soovitame võtta nõusolekus nimetatud teadusasutusega ühendust.

Kommentaarid puuduvad