Terviseamet tegi ettekirjutuse koroonapiirangute vastu protestiva MEM CAFE sulgemiseks

uudised.ee

Terviseamet tegi OÜ-le MEM Kohvikud ettekirjutuse Vana-Kalamaja tänaval asuva toitlustuskoha sulgemiseks, sest ettevõte eiras korduvalt Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud kontrollinõudeid. Kohviku asukohas on keelatud igasugune majandustegevus, sealhulgas kaasamüük.

Terviseamet tugines otsuse tegemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele (NETS), mis annab õiguse sulgeda asutusi ja piirata nende tegevust, kui see on vajalik nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Terviseamet ning Politsei- ja Piirivalveamet tuvastasid korduvate kontrollkäikude ajal, et ettevõte eirab Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 alusel kehtestatud kontrollinõudeid. Muu hulgas ei kontrollinud ettevõtja külastajate vaktsineeritust või viiruse läbipõdemist kinnitavaid tõendeid ja teste ning jättis tuvastamata klientide isikusamasuse.

Vaatamata korduvalt määratud sunnirahale jätkas ettevõtja rikkumist ning kinnitas asutust kontrollinud ametnikele, et ta on keelanud klienditeenindajatel küsida eelnimetatud tõendeid. Kuivõrd seni rakendatud sunnivahendid ei ole ettevõtjat mõjutanud rikkumist lõpetama ning ta on avalikult teavitanud kavatsusest rikkumist jätkata, tuleb kohvik rahva tervise kaitseks sulgeda.

Terviseamet peab toitlustusettevõtetele rakendatud piiranguid põhjendatuks, sest sealse tegevuse iseloomu tõttu kaasneb kõrge nakkusohuga ajal oluline risk inimeste tervisele. Risk nakatuda on madalam vaktsineeritud ja viiruse läbi põdenud inimestele, mistõttu seadis Vabariigi Valitsus söögikohtade külastamise eelduseks vastava tõendi esitamise. Kui tegevuses võimaldatakse kontrollimatult osaleda kõikidel inimestel, suureneb oht inimeste tervisele, sest immuunkaitseta inimesed nakatuvad raskemalt. 29. novembri seisuga olid haiglaravil viibijatest vaktsineerimata 73% ja vaktsineeritud 27%. Ettekirjutuse kohaselt võivad kohviku ruumides viibida üksnes ettevõtte juhatuse liikmed ja ettevõtte töötajad. Keelatud on igasugune majandustegevus ehk toidu ja joogi valmistamine ning müük. Kui ettevõtja jätkab ettekirjutusest hoolimata majandustegevust, võib Terviseamet riikliku järelevalve teostajana rakendada asendustäitmist ja/või vahetut sundi.

Kommentaarid puuduvad