Rõõmusõnumid: jaanuarist tõuseb põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palk

uudised.ee

Valitsuse neljapäevane otsus tõsta alates uuest aastast märgatavalt õpetajate miinimumpalka kergitab haridus- ja teadusministeeriumi arvutuse järgi pedagoogide arvestusliku keskmise palga 1653 euroni. 

„Õpetajate töötasu peab olema nende töö vääriline – õpetajaameti väärtustamisel ja järelkasvu kindlustamiseks on konkurentsivõimeline palk määrava tähtsusega,“  sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. „Teeme selle nimel tööd, et õpetajate töötasu oleks vähemalt 120 protsenti Eesti keskmisest töötasust. See peab saama riiklikuks prioriteediks.“

2022. aasta riigieelarves on õpetajate palgafondiks 419 miljonit eurot, sealhulgas on nii riigi-, era- kui kohalike omavalitsuste hallatavate üldharidus- ja kutsekoolide vajadused. Õpetaja arvestuslik keskmine palk tõuseb 7,3 protsenti, mis kasvatab õpetaja keskmist palka 1540 eurolt 1653 euroni, mis on samal tasemel riigi keskmise palga prognoosiga.

Palga alammäär, millest vähem ei tohi tööandja täiskohaga töötavale õpetajale maksta, tõuseb seniselt 1315 eurolt 1412 euroni. Valitsuse otsusega eraldati selleks 20,7 miljonit eurot ning ministeeriumi investeeringute ja tegevuste kokkuhoiu arvelt lisaks 9,3 miljonit, mis teeb kokku 30 miljonit eurot.

Kommentaarid puuduvad