Kohus: koroonaviiruse antikehadega inimesed ei ole võrdsed vaktsineeritud inimestega

uudised.ee

Tallinna ringkonnakohus tegi neljapäeval kolm olulist lahendit valitsuse kehtestatud piirangute õigsuse kontrollimisel ning leidis, et antikehadega inimeste võrdsustamine vaktsineeritud inimestega on põhjendamatu ning koroonaviiruse antikehadega inimestele ajutist erandit piirangute kohta ei tehta. 

Tallinna halduskohus on andnud esialgse õiguskaitse paarikümnele inimesele, kellel on tuvastatud koroonaviiruse läbipõdemist tõendavad antikehad ja vabastanud nad koroonapassi esitamise kohustusest.

Valitsus on pidanud selliseid kohtumäärusi ebaõigeks ja kõik need vaidlustanud ning saavutas neljapäeval erandite tühistamise. 

Valitsust kohtus esindanud Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaat Ants Nõmper ja teda abistanud jurist Regina Getter Maajärv selgitasid, et ringkonnakohtul oli kolm peamist argumenti.

"Esiteks selgitab kohus üldlevinud soovitustele tuginedes, et ka läbipõdenud isikutel on soovitatav ennast vaktsineerida, mis annab nii täiendava kaitse tervisele kui ka koroonapassi. Teiseks soovitab kohus lähtuda teiste riikide näidete ja teadusuudiste asemel Eesti teadusnõukoja ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt avaldatud seisukohtadest, mis kinnitavad, et vaktsineerimine on parem viis viiruse kontrolli alla saamiseks kui läbipõdemine. Kolmandaks hindas kohus koroonakaebuste eduväljavaateid pigem nõrgaks, mistõttu tuleb lähtuda ettevaatuspõhimõttest ja olulisemaks pidada avalikkuse huve uudse ohtliku nakkushaiguse tõrjumisel. "Kuigi ringkonnakohtu lahendid puudutavad otseselt ainult paari kaebajat, võib siiski julgelt ennustada, et ka teised sarnased halduskohtu määrused tühistatakse peatselt ning Terviseameti väljastatud ajutised tõendid kaotavad lähiajal kehtivuse," selgitas Nõmper. 

Ringkonnakohtu määrus on lõplik ja seda ei saa rohkem vaidlustada. Üldse on valitsuse üldkorraldusi, millega on kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud, vaidlustatud ligi poolsada korda ning kaebajaid on kokku neljasaja ringis. Valitsus on kõikidele kaebustele vastu vaielnud. Esimesi sisulisi lahendeid piirangute õiguspärasuse kohta on oodata uue aasta alguses. 

Kommentaarid puuduvad