Kohus vaktsineerimata inimesi piirangutest ei päästa: tegemist ei ole diskrimineerimisega

uudised.ee

Tallinna halduskohtus jõudis lõpuni esimese koroonapiirangute vastu esitatud kaebuse läbivaatamine, milles jäeti vaktsineerimata inimese kaebus piirangute peale täies ulatuses rahuldamata.

Kohus leidis, et arvestades epideemia ulatust, on koroonapiirangud vajalikud ja õiguspärased. Kuna kaebaja on ilma meditsiinilise vastunäidustuseta otsustanud ennast mitte vaktsineerida, siis peab ta selle otsusega kaasnevaid piiranguid taluma.

Tegemist ei ole kohtu hinnangul diskrimineerimisega, sest suurema nakatumispotentsiaali pärast tulebki vaktsineerimata inimesi kohelda erinevalt vaktsineeritud inimestest.

Riik peab tarvitusele võtma meetmeid sotsiaalsete kontaktide vähendamiseks ja vaktsineerituse taseme tõstmiseks ühiskonnas ning kehtestatud piirangud aitavad seda eesmärki täita, märkis kohus.

Kohus leidis ka, et piirangud ei ole ülemäära karmid, vaid valitsus on leidnud mõistliku tasakaalu ühiskonnaelu lahti hoidmise ja viiruse leviku piiramise vahel ning selleks on vaktsineeritud isikute sooduskohtlemine.

“Kohtu sõnum ühiskonnale on lihtne ja selge ning kooskõlas sellega, mida teadusnõukoda on juba pikemat aega öelnud – ainus õige tee edasi on vaktsineerituse suurendamine ühiskonnas” selgitasid valitsust kohtus esindanud advokaadid Ants Nõmper ja Kairi Kilgi.

Kohus analüüsis ka kaebaja väiteid selle kohta nagu oleksid vaktsiinid ohtlikud ja leidis, et sellel väitel ei ole alust. Ka ei leidnud kohus põhjust teha kaebaja suhtes erandit tulenevalt kaebaja suhteliselt noorest east ega kaebaja poolt esitatud teadusuuringutest.

Kohtusse pöördunud inimene oli vaktsineerimata, kuigi vastunäidustus vaktsineerimisele puudus, ega olnud ka COVID-19 haigust läbi põdenud. Seetõttu kohaldus temale eneseisolatsiooni kohustus välisriigist Eestisse saabudes ning piirangud vaba aja veetmisel, sest tal ei olnud võimalik esitada COVID-i tõendit.

Kaebaja pidas selliseid piiranguid tema inimõiguste rikkumiseks ja diskrimineerimiseks. Kohus jättis kaebuse täies ulatuses rahuldamata. Kohtu otsus ei ole jõustunud ja seda võib vaidlustada 30 päeva jooksul ringkonnakohtus.

Jaanuaris on oodata veel kohtulahendeid koroonavaidlustes, sest kokku on kohtute menetluses üle 40 kaebuse.

Kommentaarid puuduvad