Vaheajalt naasnud õpilaste ja koolipersonalide kiirtestimiste käigus tuvastati üle tuhande uue nakatunu

uudised.ee

Sel nädalal üldharidus- ja kutsekoolides toimunud õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate testimiste käigus avastati kokku 1224 positiivset kiirtesti tulemust, enamus koole testis kogu kooliperet kaks korda nädalas.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul levib koroonaviiruse omikroni tüvi praegu väga suure hooga. “Koolides kiirtestimiste tulemusel avastatud suur positiivsete testide hulk näitab, et viiruse levik on laialdane ning seetõttu soovitame tungivalt jätkata kõigi õpilaste ja koolitöötajate testimist vähemalt kaks korda nädalas ka järgmisel nädalal,” ütles minister Kersna. “Möödunud aasta lõpus nägime, et testimine aitas hoida koole turvaliselt avatuna ning ka üldine nakatumine ühiskonnas langes.”

Ministri sõnul on jätkuvalt väga oluline teha kõik, et kaitsta viiruse eest ennast ja teisi. “Soovitame end testida võimaluse korral juba kodus enne koolipäeva algust, et võimalikult varakult nakkusekandjad avastada. Kindlasti peab olema testimisvõimalus jätkuvalt ka koolides,” selgitas minister Kersna. “Samuti soovitame koolidel korraldada õppetööd koduklassi meetodil, et erinevate klasside õpilased puutuksid omavahel võimalikult vähe kokku. Alates 7. klassist on tungiv soovitus kooli üldkasutatavates ruumides kanda maski, mis aitab takistada väga nakkava omikroni tüve levikut.” Ministri sõnul kaitseb viirushaiguse ränga põdemise eest eelkõige vaktsineerimine ning uuringute järgi on kõige paremini kaitstud tõhustusdoosi saanud inimesed. “Kõigil, kes pole veel tõhustusdoosi teinud, soovitame väga seda teha – nii saame vältida haiglate ülekoormust,” ütles minister Kersna.

Haridus- ja teadusministeerium on alates kiirtestimistega alustamisest 1. novembril kogunud üldhariduskoolidelt tagasisidet, et olla kursis kohapealsete oludega. Vaheajajärgse testimisnädala andmed edastas 496 üldhariduskooli ehk 96 protsenti  üldhariduskoolidest ja 31 kutsekooli 32-st ehk 97 protsenti.

Kokku testisid end küsitlusele vastanud koolides ligi 145 000 õpilast ja üle 24 000 töötaja, sh 132 946 õpilast ja 22 095 töötajat üldhariduskoolides ning 11 938 õpilast ja 2340 töötajat kutsekoolides. Keskmiselt testiti üldhariduskoolides 85 protsenti õpilastest ja 88 protsenti töötajatest ning kutsekoolides 56 protsenti tasemeõppe õpilastest ja 74 protsenti töötajatest.

Positiivseid kiirteste avastati kokku 1224. Üldhariduskoolides sai positiivse kiirtesti testitulemuse 985 õpilast ja 147 töötajat, mida on rohkem kui ühelgi eelneval testimisnädalal. Kutsekoolides sai positiivse kiirtesti tulemuse kokku 73 õpilast ja 19 töötajat.

Koole, kus polnud ühtegi positiivse kiirtesti tulemusega õpilast, oli kokku 251, neist 238 üldhariduskoolid ja 13 kutsekoolid. Teisalt on Tallinnas üksikuid suuri koole, kus kiirtestimine tuvastas nädala jooksul mitukümmend koroonapositiivset õpilast.

Vastavalt ministeeriumi juhistele testis valdav enamus koole sel nädalal kõiki õpilasi ja õpetajaid kaks korda nädalas. Kaks korda nädalas viis testimist läbi üle 90 protsendi üldhariduskoolidest ja kolmveerand kutsekoolidest ning enam kui 90 protsenti koolidest testiti kõiki õpilasi ja töötajaid. Üksikud koolid jätsid testitute seast välja läbipõdenud ning üksikud koolid lasid töötajatel või ka täiskasvanud õppijatel ise otsustada, kas soovivad testida.

Kommentaarid puuduvad