Miks me ei tõhusta Eestis elektritootmist? Peaminister selgitab, milliseid murekohad vajavad enne lahendamist

uudised.ee

Peaminister Kaja Kallas andis teisipäeval riigikogus poliitilist avaldust tehes ülevaate kitsaskohtadest Eesti elektriturul ja energeetikataristus, mille lahendamisel valitsus edasi töötab.

"Esiteks, keskkonnakaitse seab mitmed piirangud uute tootmisvõimsuste arendamiseks, aga looduse ja tuulikute kooseksisteerimine on võimalik. Selleks andis valitsus ministeeriumidele ülesande esitada kohe käesoleva aasta esimese kvartali jooksul analüüs ja ettepanekud maismaa-alade kohta, kuhu oleks võimalik looduskaitselisi ja kõrgusepiiranguid arvestades rajada tuuleenergia tootmisseadmeid," ütles Kallas.

See aitaks tema sõnul tuuleenergia arendajaid edasi, kui on teada ette, milliseid alasid saab projektide arendamiseks kaaluda. "Loomulikult on endiselt vajalik kohaliku kogukonna nõusolek," kinnitas ta. 

Teiseks maadleb Eesti Kallase sõnul "mitte-minu-tagahoovis" probleemiga ehk siis üldiselt on inimesed taastuvenergia suhtes positiivselt meelestatud, aga ei soovi näha tuulikuid oma kodukoha lähedal. "Seetõttu oleme töötanud välja kohaliku kasu elemendi, mida sel nädalal juba valitsuskabinetis arutame. See peaks suurendama kohalike omavalitsuste ja kogukondade huvi taastuvenergia vastu ja kiirendama ka planeerimismenetlusi," selgitas ta. 

"Kolmandaks, meretuulepargid häirivad inimesi vähem, sest need paiknevad kaugemal," leiab Kallas. Eesti vetes on tuuleenergia potentsiaal tema sõnul vähemalt 7 gigavatti, aga merel on samuti kaitsealad, julgeolekuga seonduvad piirangud, kalapüüdmiseks soodsad alad. "Seetõttu on vaja võtta vastu mereala planeering, mis lahendaks küsimuse, kuhu meretuuleparke saab rajada, ja annaks ka võimaluse uute tootmisvõimsuste arenguks," märkis peaminister.

Eesti mereala planeeringu kehtestamine ootab riigikogus aga ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse vastuvõtmist.

"Neljandaks, energiasalvestus on rohepöörde jaoks võtmetähtsusega. Potentsiaal on Eestis olemas, ka tehnoloogiahinnad on langenud. Kitsaskohtade ületamiseks teeb majandusministeerium analüüsi ja tuleb oma lahendustega välja juba märtsis 2022. aastal," lubas peaminister. 

Viiendaks tõi Kallas välja, et tuumaenergia on peale tuule- ja hüdroenergia järgmine kõige odavam energiaallikas. "Me ei tea, kas me saame tuumaelektrijaama Eestisse rajada ja kas see on mõistlik. Sellised analüüsid on olnud pikalt ootel. Me otsustasime neid analüüse kiirendada ja tulla nendega välja juba järgmiste aastate jooksul," kinnitas peaminister. 

Kuuendaks probleemiks on olnud see, et palju taastuvenergia võimsusi seisab võrguga liitumise taga. "Otsustasime astuda sammud liitumiste kiiremaks menetlemiseks. Esiteks, kui võrguettevõtjad on tootjatest sõltumatud, ei teki kahtlust, et täiendavate tootmisvõimsuste liitmine võrku pole nende huvides, seetõttu soovime minna edasi Eesti Energia ja Elektrilevi omandilise eristamisega," ütles Kallas. 

Samuti otsustas valitsus, et taotluste menetlemise tähtaegu tuleb lühendada ning arutatakse ka seadusmuudatust, mille kohaselt kuni 200-kilovatiste tootjate puhul on võrguettevõtjad kohustatud andma liitumise ja arvestama selle võrguarenduskohustuse sisse. "See lahendaks just suurtarbijate muresid, kes on mõelnud oma tarbimise lähedale luua taastuvenergialahendusi, mis kataks nende energiavajadusi," selgitas Kallas. 

Seitsmendaks murekohaks on Kallase sõnul olukord, kus Soomes või Põhjamaade piirkonnas on Nord Pooli hinnad odavamad kui Eestis. "See on tingitud olukorrast, et Soome ja Eesti vahelised ühendused on koormatud ja elektrit sealt rohkem läbi ei mahu. Ülekandevõimsuste suurendamiseks läheme edasi Eesti-Soome kolmanda ühendusega ehk Estlink 3 projektiga, mis peab valmima aastaks 2030," märkis ta. 

"Kaheksandaks, vesinik on tulevikuenergeetika element. Jaanuari alguses otsustasime toetada kolme üleeuroopalise tähtsusega vesinikutehnoloogia projekti rajamist Eestisse, mis loodetavasti toovad siia nii täiendavaid investeeringuid kui ka tulevikutehnoloogiaid, mis aitavad energiakriisi lahendada," lõpetas Kallas. 

Kommentaarid puuduvad