Vaktsiini kõrvaltoimete kohta tuli nädalaga mitukümmend teadetist

uudised.ee

Covidi vaktsiini väidetavate kõrvaltoimete kohta laekus möödunud nädalal 62 kaebust, alates mullu 27. detsembrist, kui koroona vastu vaktsineerimine algas, on neid aga tulnud 6569. 

Comirnaty vaktsiini osas laekus nädalaga 35 teadet väidetava kõrvaltoime kohta, Spikevaxi vaktsiini osas 17, Vaxzevria vaktsiini osas kolm ning Jannseni vaktsiini osas seitse teatist. 

Comirnaty vaktsiini puhul laekunud 25 teatises kirjeldati vaktsineerimisega ajalises seoses ravimiteabega kooskõlas olevaid või vaktsiiniga seni seostamata kergeid reaktsioone. 
Samas oli ka muud. Ühes teatises kirjeldati 26-aastasel mehel kaks päeva pärast kolmanda vaktsiiniannust rindkerevalu teket, mistõttu patsient hospitaliseeriti ning EKG ja analüüside põhjal diagnoositi müokardiit. Patsient sai raviks ibuprofeeni, mille järel kaebused hakkasid taanduma. Patsiendil puuduvad kaasuvad haigused, reaktsiooni ja vaktsineerimise vahel esines ajaline seos, seega ravimiameti hinnangul seos seos vaktsineerimisega olla võimalik.

Ühes teatises kirjeldati 72-aastasel naisel nädal pärast esimest vaktsiiniannust nahalööbe teket, mis süvenes järgmiste vaktsiiniannustega. Patsiendil diagnoositi lihhenoidne dermatiit, mille raviks kasutab allergiavastast ravimit ja paikseid ravimeid. Ajalise seose tõttu ei saa ravimiameti hinnangul seost vaktsiiniga välistada.

Ühes teatises kirjeldati 81-aastasel naisel viis päeva pärast teist vaktsiiniannust Guillain-Barre sündroomi teket ning patsient vajas haiglaravi. Ajalise seose tõttu ei saa ravimiameti hinnangul seost vaktsiiniga välistada.

Spikevaxi vaktsiini osas laekunud kaebustest kõigis kirjeldati ajalises seoses vaktsineerimisega ravimiteabega kooskõlas olevaid või vaktsiiniga seni seostamata kergeid reaktsioone. Sama oli ka Vaxzevria vaktsiini osas laekunud teatiste puhul. 

Jansseni vaktsiinia seoses laekunud seitsest teatest viies 
kirjeldati ajalises seoses vaktsineerimisega ravimiteabega kooskõlas olevaid või vaktsiiniga seni seostamata kergeid reaktsioone.

Kahes teatises kirjeldati vaktsiini ebaefektiivsust ehk ühe annusega vaktsineeritud patsientidel, 40- ja 50-aastasel inimesel tekkis kerge kuluga Covid-19 haigus.

Tegemist on ravimiameti kokkuvõtega eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi siiski olla vaktsiiniga seotud. "See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta," rõhutab ravimiamet. 

Kommentaarid puuduvad