Pankroti äärel ööklubid nõuavad valitsuselt piirangute kohest leevendamist

uudised.ee

Ööklubid käisid valitsusele välja omapoolse lahenduse, mis vabastaks nende sõnul riigi ettevõtete abistamisest.

Ööklubide pidajad on viidud kuristiku äärele. Sellest tulenevalt esitasid mitmed tuntud ööklubid nagu Cathouse, Hall, Shooters ja paljud teised vabariigi valitsusele taas pöördumise, kus tunnevad oma ellujäämise osas muret.

Ettevõtted juhivad tähelepanu asjaolule, et nende majandustegevus toimub öisel ajal, üldjuhul kell 23:00 – 04:00. Korralduse tõttu on sellel ajal ettevõtjate majandustegevus täielikult keelatud. See on viinud olukorrani, kus ettevõtjate käive on langenud 2021. aasta novembris ja detsembris võrreldes oktoobriga 97%.

"Sellest lähtuvalt on ettevõtjad silmitsi olukorraga, kus kulude optimeerimine on võimatu ning mitmeid ettevõtteid ähvardab tegevuse lõpetamine (sh pankrot)," kirjutavad nad ning lisavad, et praegune kellaajaline keeld pole tasakaalus ülejäänud ühiskondlikke piirangutega.

Lisaks eeltoodule juhivad nad tähelepanu, et keelatud ei ole muud kogunemised ega üritused, vaid üritused ning kogunemised avalikes ruumides (peamiselt ööklubides) alates kell 23:00. Teisisõnu toimuvad mitteavalikes ruumides kogunemised ja üritused jätkuvalt ka pärast kella 23:00.

"Neid asjaolusid silmas pidades leiame, et ainsat täieliku keelu all olevat sektorit tuleks solidaarselt toetada, kuna hetkel kannavad ettevõtjad võrreldes teistega ebaproportsionaalselt rasket koormat viirusega võitlemisel," leiavad ettevõtjad.

Ööklubide ettepanek valitsusele on kaotada kellaajaline piirang ja asendada see vaktsiinipassi ning eelneva negatiivse testitulemuse nõudmisega. "Antud lahendus võimaldab edaspidi ettevõtetel tegutseda ilma riigipoolse abita," lisasid nad.

Kommentaarid puuduvad