Uued meetmed: kuidas hüvitab valitsus kallinenud kaugkütte tarbijatele?

uudised.ee

Valitsus leppis kokku uutes meetmetes, mille kohaselt hüvitatakse eratarbijatele kaugkütte hinnatõus ning tehakse äritarbijatele maagaasi aktsiisisoodustus.

Kodutarbijale hüvitatakse 2022. aasta veebruaris ja märtsis kaugkütte hinnatõusust 65 protsenti võrreldes 2021. aasta oktoobrikuu hinnaga.

Hüvitis makstakse kaugkütte ettevõtetele Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu ja see kajastub tarbija arvel automaatselt.

Vähendamaks maagaasi äritarbijate kulusid, toetatakse maagaasi võrguettevõtjaid ning maagaasist soojuse- ja elektrienergia koostootjaid. Toetuse arvestuse aluseks on Eestis kehtiva maagaasi aktsiisimäära ja Euroopa Liidu aktsiisi alammäära vahe ehk 28,7 eurot 1000 kuupmeetrit kohta.

Seejuures ei saa toetust maksta isikutele, kes juba tarbivad maagaasi soodusmääraga – 11,3 eurot 1000 kuupmeetri kohta või kelle tarbimine on aktsiisivaba.

Toetuse periood on selle aasta märts ja aprill.

Kommentaarid puuduvad